Duurzame diensten

SURF zet in op het verduurzamen van de diensten. Onze ambitie is om uiteindelijk volledig klimaatneutraal te zijn. Daarnaast dragen onze diensten ook bij aan (onderzoek naar) verduurzaming.

Stroomverbruik

ICT gebruikt veel stroom en is daarmee verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot – wereldwijd net zoveel als het vliegverkeer. Het gemiddeld aandeel van het stroomverbruik door ICT bij universiteiten en hogescholen is ongeveer 20 procent met uitschieters bij hogescholen tot meer dan 50 procent. 

E-infrastructuur

Het overgrote deel van de huidige CO2-footprint van SURF wordt veroorzaakt door het stroomverbruik van de e-infrastructuur waar onze diensten op draaien. Door in te zetten op het verder verduurzamen en klimaatneutraal maken van onze diensten dragen we ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze leden. 

We richten ons daarbij op:

Daarnaast zetten we onze unieke kennis, expertise en ICT-infrastructuur in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Laatste wijziging op 03 jul 2018