Smart sharing: duurzaam delen van e-infrastructuur

Delen van e-infrastructuur is vele malen duurzamer. Als onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun ICT onderbrengen bij een gedeelde e-infrastructuur levert dat een flinke energiebesparing op, naar schatting wel tientallen procenten.

Aanbevelingen

SURF heeft de effecten van een overstap geïnventariseerd en doet enkele belangrijke aanbevelingen in het rapport Duurzaam in de e-infrastructuur. Het rapport noemt de belangrijkste aandachtspunten en geeft een eerste aanzet tot kwantificering. Dit helpt instellingen op weg om hun eigen overstap van on-premise ICT naar ICT in de e-infrastructuur vanuit het oogpunt van duurzaamheid vorm te geven en te onderbouwen met argumenten en cijfers. Het rapport bevat ook een handzame checklist.

Use case SURFdrive

Instellingen die hun gegevens opslaan in de cloud in plaats van op een eigen server, besparen veel energie. Een rekenvoorbeeld met SURFdrive laat zien dat de aangesloten instellingen in potentie gezamenlijk 60.000 W kunnen besparen. Met andere woorden: een geconsolideerde clouddienst is 13 keer energie-efficiënter dan hosten op eigen servers.

Wat maakt een cloud groen?

In opdracht van SURF voerde TNO een verkennende studie uit naar de vraag: welke aspecten zijn van belang voor een groene cloud? Centraal stond de potentiële bijdrage van cloud computing aan duurzaamheid en het ontwikkelen van criteria en randvoorwaarden voor het optimaliseren van duurzaamheid bij het overstappen naar cloud computing.

Laatste wijziging op 09 aug 2017