Duurzame SURF-diensten

Duurzaamheid was een belangrijk selectiecriterium bij de aanschaf van Cartesius, de nationale supercomputer. Het datacenter van SURFsara draait daarnaast op groene stroom en de dataopslag is zo energie-efficiënt mogelijk ingericht.

Cartesius een van de groenste computersystemen

Duurzaamheid was een belangrijk selectiecriterium bij de aanschaf van Cartesius, de nationale supercomputer. SURFsara laat Cartesius gefaseerd groeien, zodat het systeem meegroeit met de behoeften van onderzoekers. Hierdoor kunnen we de rekencapaciteit kosteneffectief en veel duurzamer aanbieden. Bovendien gebruikt Cartesius zuinige Intel Xeon-chips en de nieuwste warmwaterkoeltechnologie van Bull. Hierdoor beschikken we over een van de groenste computersystemen in Nederland. De supercomputer is ongeveer twintig keer sneller dan zijn voorganger Huygens bij een lager energieverbruik dankzij de geavanceerde koeltechnologie.

Besparing op energiekosten en beperking CO2-uitstoot

Het koelsysteem van Cartesius werkt met warm water van 35 graden Celsius. Aangezien de temperatuur in Nederland meestal lager is dan 35 graden, kunnen we vrijwel het gehele jaar gebruik maken van vrije koeling. Hierdoor is het systeem uitermate duurzaam. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten voor koeling en een beperking van de CO2-uitstoot.

Datacenter op groene stroom

Het datacenter van SURFsara draait op groene stroom. De dataopslag is zo energie-efficiënt mogelijk ingericht: waar mogelijk slaan we data op tape op. Als die data niet gebruikt wordt, is er geen stroom nodig. Met behulp van een taperobot is de data on-demand beschikbaar. Bij de ontwikkeling van het nieuwe nationale datacenter van SURFsara, dat in 2016 in gebruik werd genomen, was duurzaamheid een van de belangrijkste randvoorwaarden.

Remote visualisatie

Ook visualisatie kan bijdragen aan duurzaamheid, doordat het fysieke experimenten kan vervangen, die het milieu vaak belasten. In het collaboratorium van SURFsara, een geavanceerde presentatie- en visualisatieruimte, kunnen onderzoekers visualisaties van hun onderzoek bekijken en met elkaar op afstand delen. Via geavanceerde videoconferencingfaciliteiten kunnen ze met elkaar overleggen en bestanden uitwisselen. Hierdoor kunnen zij tegelijkertijd aan hetzelfde (visualisatie)project werken, zonder zich in dezelfde ruimte te bevinden. Dit bevordert en vergemakkelijkt internationale samenwerking en bespaart bovendien tijd, reiskosten en CO2-uitstoot.