SURF en duurzaamheid

Voor SURF betekent duurzaamheid: verantwoord omgaan met menselijke en natuurlijke bronnen. Met de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek willen wij daarin vooroplopen: in onze activiteiten, diensten en bedrijfsvoering. Dit bereiken we op 3 manieren. 

1. Zelf uitdragen

Duurzaamheid is een expliciet en uitgedragen principe van SURF, zowel binnen de eigen organisatie als in haar dienstverlening, activiteiten en projecten. Hoe doen we dit?

  • We laten zien wat we doen via de website en andere communicatieve uitingen, zoals jaarplannen en jaarverslagen. Duurzame ICT is 1 van de speerpunten van het SURF Meerjarenplan 2015-2018.
  • Duurzaamheid hanteren we als 1 van de criteria bij onze (tender)projecten, activiteiten en onze dienstverlening. Duurzaamheid moet daarvoor ook geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers.

Concrete activiteiten

Duurzame SURF-diensten

Duurzaamheid was een belangrijk selectiecriterium bij de aanschaf van Cartesius, de nationale supercomputer. Het datacenter van SURFsara draait daarnaast op groene stroom en de dataopslag is zo energie-efficiënt mogelijk ingericht. Lees meer over onze duurzame SURF-diensten.

Carbon footprint 

TNO meet voor SURFnet hoeveel energie het SURFnet-netwerk en het SURFnet-kantoor jaarlijks gebruiken. De rapportages beschrijven het energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot van SURFnet en laat zien hoe deze getallen berekend zijn. De berekeningen van het afgelopen jaar volgen binnenkort.

E-wastebeleid

SURF vindt het belangrijk om oude apparatuur op een verantwoorde manier af te voeren. Hiermee wil SURF onder andere voorkomen dat apparatuur op stortplaatsen belandt en ook dat informatie via oude informatiedragers naar buiten komt.

Lees het e-wastebeleid (pdf) dat SURF ontwikkeld heeft en zelf toepast.

2. Inspireren en stimuleren

SURF wil een inspirerende en stimulerende bijdrage leveren aan activiteiten van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek.

Via bijeenkomsten van de SIG Groene ICT en Duurzaamheid, de SURF Groene ICT en Duurzaamheid LinkedIn-groep en andere kanalen vinden experts en innovators een klankbord bij collega's van andere onderwijsinstellingen of bij deskundigen in andere sectoren en het bedrijfsleven. De SIG heeft inmiddels meer dan 350 personen leden en belangstellenden.

Rondom vergroening door ICT is afstemming met initiatieven elders van groot belang. Bijvoorbeeld met de VSNU, de Vereniging Hogescholen, DUPLHO, Agentschap NL, Green IT consortium en ICT~Office. Internationaal stemmen we af met initiatieven als bijvoorbeeld het Green ICT-programma van JISC en het e-InfraNet-programma. Daarin participeert SURF prominent en wordt een Europees netwerk over groene ICT opgezet.

3. Actief beleid ontwikkelen

SURF maakt zich sterk voor het actief ontwikkelen van een beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hoe doen we dit?

  • We volgen de doelstellingen van hogeronderwijsinstellingen binnen de Meerjarenafspraak Energie-Efficiency (MJA3) met de overheid over energiebesparing en duurzaam inkoopbeleid.
  • SURF ondertekende op 10 februari 2015 de environmental policy van GÉANT (pdf, 107 KB). Hiervan is ook een Engelse versie (pdf, 101 KB) beschikbaar. Deze policy is geconcretiseerd richting SURF en de SURF-werkmaatschappijen (pdf, 117 KB), die zich hiermee committeren aan internationaal geformuleerde richtlijnen voor duurzaamheid.
  • SURF wil koploper zijn in klimaatneutrale bedrijfsvoering binnen de provincie Utrecht. Om dat te bereiken hebben we de 'Intentieverklaring Op Kop' ondertekend.