Vergroening van ICT

De ICT-sector is een grootverbruiker van energie. Dat schept een grote verantwoordelijkheid en daarvan is SURF zich ten volle bewust. Innovatie speelt een sleutelrol bij het vergroenen van ICT. SURF voert een actief beleid rond duurzaamheid en vergroening van het ICT-landschap.

Efficiënte e-infrastructuur

ICT is een belangrijke factor in het terugdringen van het energieverbruik. Het aandeel van het verbruik door ICT is al 20 procent, hoe breng je dit omlaag? Bestaat er ruimte om het energieverbruik van ICT te verminderen, via efficiënte e-infrastructuur en met slimme software?
Denk voor het verlagen van het energieverbruik aan: housing, rekeninfrastructuur, netwerkinfrastructuur, storage en datamanagement, ICT-apparatuur van eindgebruikers zoals powermanagement en slimme duurzame software.

Meer informatie

Bekijk de voorbeelden en best practices over energiebesparing.