Voorbeelden en best practices

SURF verzamelt voorbeelden en best practices van onderwijs- en onderzoeksinstellingen die groene ICT en duurzaamheid toepassen. Om nieuwe mogelijkheden breder te verspreiden, opnieuw uitgevonden wielen te voorkomen en de kans op duurzame implementatie (in de dubbele betekenis van het woord) te vergroten.

Energiebesparing

Meten en benchmarken

Duurzame bedrijfsvoering en onderwijsprocessen

Duurzame curricula

Duurzaam ICT-beleid

Laatste wijziging op 10 aug 2017