Voorbeelden en best practices

SURF verzamelt voorbeelden en best practices van hogeronderwijsinstellingen die groene ICT en duurzaamheid toepassen. Om nieuwe mogelijkheden breder te verspreiden, opnieuw uitgevonden wielen te voorkomen en de kans op duurzame implementatie (in de dubbele betekenis van het woord) te vergroten.


Energiebesparing

Meten en benchmarken

Duurzame bedrijfsvoering en onderwijsprocessen

Duurzame curricula

Duurzaam ICT-beleid