ICT-beleid en -strategie

Om hun doelgroepen optimaal te ondersteunen moet de informatievoorziening van een instelling op orde zijn. Werken onder architectuur en volgens een gemeenschappelijke i-strategie maakt dit mogelijk. Uitwisseling van informatie kan via toepassing van standaarden. SURF onderschrijft open toegang tot resultaten van onderwijs en onderzoek.

Architectuur en i-strategie

Instellingen kunnen hun doelgroepen optimaal ondersteunen als de informatievoorziening op orde is. Dat kan door te werken onder architectuur, waarmee de samenhang beschreven wordt. ICT beïnvloedt de primaire processen van onderwijs en onderzoek. Onder regie van SURF is gewerkt aan een gemeenschappelijke informatiestrategie. Deze i-strategie beschrijft hoe instellingen kunnen samenwerken bij het inrichten van hun informatievoorziening. Daarbij maken ze optimaal gebruik van de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing.

Belang van IT-governance en standaarden

De organisatie en de ICT van hogescholen en universiteiten worden steeds complexer. Om beide goed te managen, is IT-governance van belang. Onderwijsinstellingen kunnen niet zonder een optimale uitwisseling van informatie. Standaarden zijn bij uitstek het middel om deze uitwisseling tot stand te brengen.

SURF en open

SURF streeft ernaar onderwijs en onderzoek te verbeteren met behulp van ICT. Drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking worden daarbij zoveel mogelijk weggenomen. Daarom onderschrijft SURF 'open': open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en open source.

Samenwerkingsverbanden

SURF participeert en/of ondersteunt diverse samenwerkingsverbanden. Op nationaal niveau is SURF betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden met betrekking tot ICT-beleid en -strategie:

  • 3TU: samenwerking tussen SURF en 3 technische universiteiten rondom architectuur en standaarden
  • SCIPR: het landelijk overleg van informatiebeveiligingers in het hoger onderwijs
  • COMIT: informatie-uitwisseling voor en door IT-managers van hbo-instellingen
  • KAAIWO: informeel overleg van functionarissen bij universiteiten die zich bezighouden met bestuurlijke informatievoorziening
  • CvDUR: het netwerk van directeuren van rekencentra van Nederlandse universiteiten
Laatste wijziging op 15 dec 2017