I-strategie en referentiearchitectuur HORA

ICT beïnvloedt de primaire processen van onderwijs en onderzoek. Onder regie van SURF is daarom gewerkt aan een gemeenschappelijke informatiestrategie. Deze i-strategie beschrijft hoe instellingen kunnen samenwerken bij het inrichten van hun informatievoorziening. Daarnaast is gewerkt aan een gemeenschappelijke referentiearchitectuur.

Gemeenschappelijke informatiestrategie

CIO's van hogeronderwijsinstellingen zien dat ICT invloed heeft op de primaire processen van onderwijs en onderzoek. Daarom hebben hogescholen en universiteiten onder regie van SURF een gemeenschappelijke informatiestrategie ontwikkeld. Deze i-strategie concretiseert hoe instellingen kunnen samenwerken bij het inrichten van hun informatievoorziening. Ze maken daarbij optimaal gebruik van de ontwikkelingen in cloud computing. De i-strategie is 1 van de uitkomsten van het SURF-project Regie in de cloud.

Referentiearchitectuur HORA

Naast de gezamenlijke i-strategie is eind 2013 ook de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) opgeleverd. Deze referentiearchitectuur ondersteunt de basisprincipes en daaraan gerelateerde ICT-doelen uit de i-strategie. Er is een toolbox HORA ontwikkeld met hulpmiddelen voor de implementatie van de i-strategie. De architectuurproducten die samenhangen met de i-strategie staan op de HORA-wiki.

Vergezicht

Eind 2012 schetsten bestuurders, CIO's, directeuren onderwijs en directeuren onderzoek van instellingen een vergezicht voor het hoger onderwijs in Nederland. Iedere docent heeft zijn eigen expertise. Docenten zijn niet langer zelf verantwoordelijk voor het totaalpakket aan onderwijs, maar ieder doet waar hij sterk in is. Studenten studeren straks niet meer bij 1 instelling maar behalen hun studiepunten aan verschillende instellingen. Een studie hoeft ook niet meer 4 jaar aaneengesloten te worden behaald. Onderzoekers voelen zich nu al vaak meer verbonden met de onderzoeksgroep waarmee ze werken, dan met hun eigen instelling, en die ontwikkeling zet zich door.

Laatste wijziging op 04 dec 2013