ICT-governance

De organisatie en de ICT van hogescholen en universiteiten worden steeds complexer. Om beiden goed te managen is IT-governance van belang. SURF overlegt met bestuurders en CIO’s van hogeronderwijsinstellingen over een goede inrichting en besturing van ICT in de organisatie en over gemeenschappelijke uitgangspunten.

Complexe ICT

Zowel de organisatie als de ICT worden voor hogescholen en universiteiten steeds complexer. Daarom zijn de inrichting en besturing van de ICT in de organisatie, de zogenaamde IT-governance, een even lastige als belangrijke vraag.

Besturing van IT-componenten

SURF organiseert bijeenkomsten voor de bestuurders van hogescholen en universiteiten. Deelnemers aan de bijeenkomsten wisselen kennis, ervaringen en best practices uit op het gebied van besturing van de IT-componenten in de organisatie.

Inrichten IT-governance

De diverse bijeenkomsten dienen als input voor een onderzoek van SURF: wat zijn de vraagstukken bij het inrichten van IT-governance binnen instellingen? Is het zinvol een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten te benoemen of aan te bevelen?

Laatste wijziging op 31 aug 2016