Leren en toetsen

Universiteiten en hogescholen werken samen binnen SURF aan de verbetering van kwaliteit van leren en toetsen. In innovatieprogramma’s worden nieuwe ICT-ontwikkelingen en kansen gesignaleerd. De instellingen voeren onderwijsexperimenten uit en er ontstaan nieuwe onderwijsdiensten en -producten voor het hoger onderwijs als geheel.

OER, digitaal toetsen en learning analytics

Binnen het thema ‘Leren en toetsen’ werken universiteiten en hogescholen aan de volgende onderwerpen: 

  • Ontwikkelen en (her)gebruiken van open leermaterialen (open en online onderwijs)
  • Digitaal toetsen om studievoortgang te verbeteren en werkdruk van docenten te verlagen
  • Analyseren van data om inzicht te krijgen in de studievoortgang en kwaliteit van onderwijs- en toetsmateriaal (learning analytics)

Professionaliseren

Professionals in ICT en onderwijs kunnen via SURF vakkennis over actuele thema’s opbouwen en uitbreiden: 

  • SURFacademy: het scholings- en professionaliseringsprogramma van SURF biedt diverse masterclasses, workshops, webinars en seminars.
  • Dé Onderwijsdagen: tijdens dit jaarlijkse evenement presenteren SURF en de instellingen de nieuwste onderwijsinnovaties en trends.
  • Studiereizen: SURF organiseert studiereizen naar relevante ICT-conferenties, zoals Educause (VS).

Meer informatie over leren en toetsen