Het SURFnet-netwerk: optimaal (inter)nationaal samenwerken, vast en draadvrij

Met het SURFnet-netwerk werkt het onderwijs en onderzoek optimaal samen met ICT. Via vaste en draadvrije verbindingen, zowel nationaal als internationaal.

Data delen en samenwerken

Onderzoekers hebben behoefte aan een snelle en betrouwbare manier om grote hoeveelheden data te delen, nationaal en internationaal, via het vaste netwerk en draadvrij. Studenten willen veilig online samenwerken, met medestudenten binnen en buiten hun eigen onderwijsinstelling. De netwerkinfrastructuur van SURF biedt deze en andere mogelijkheden. 

Draadvrij

Op meer dan 12.000 locaties in binnen- en buitenland krijgen onderzoekers, medewerkers en studenten via eduroam op een eenvoudige en veilige manier toegang tot het vaste en draadloze netwerk van de eigen instelling en dat van andere instellingen die eduroam aanbieden. De snelle technologische evolutie van draadloze devices leidt bij instellingen echter tot een toegenomen beheerlast van de wifiverbinding op de campus. Daarom lanceerde SURF in 2016 een nieuwe dienst: SURFwireless, Wifi-as-a-Service.

11.000 kilometer glasvezel en ruim voldoende bandbreedte

Dagelijks hebben bijna 1 miljoen personen toegang tot de ruim 11.000 kilometer glasvezel in het SURFnet-netwerk voor nationale en internationale verbindingen. Al deze verbindingen zijn dubbel uitgevoerd. De verbindingen tussen de core-locaties worden belicht met optische apparatuur die de glasvezelverbindingen kan belichten met maximaal 88 verschillende golflengtes. Omdat elke golflengte maar liefst 100 Gbit/s kan transporteren, biedt het netwerk ruim voldoende bandbreedte voor samenwerkingsprojecten tussen onderwijsinstellingen, data-intensieve onderzoeksprojecten en ICT-toepassingen.

Internationaal verbonden 

Via het SURFnet-netwerk kunnen aangesloten instellingen gemakkelijk verbindingen opzetten naar instellingen in de rest van de wereld. Het SURFnet-netwerk is via een aantal Cross Border Fibers en met trans-Atlantische lichtpadverbindingen direct verbonden met andere onderzoeksnetwerken en met commerciële partijen. Ook via SURFnets internationale lichtpadenknooppunt NetherLight en het pan-Europese onderwijs- en onderzoeksnetwerk GÉANT kunnen gemakkelijk internationale verbindingen worden opgezet.

 

Continu in ontwikkeling

Het vaste SURFnet-netwerk vormt al sinds 1988 een betrouwbare basis voor alle netwerkactiviteiten van onze aangesloten instellingen. Het netwerk is ingericht voor de behoeften aan netwerkconnectiviteit van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Deze instellingen stellen steeds hogere eisen aan het netwerk. SURF is dan ook continu bezig met de doorontwikkeling van het netwerk. Sinds 2014 is SURFnet7 operationeel, waardoor instellingen onder andere flexibeler lichtpaden kunnen opzetten met de Multi Service Port. Op dit moment werken we aan de implementatie van SURFnet8. Ook werken we o.a. aan de doorontwikkeling van SURFwireless.

Een aantal belangrijke toepassingen van het SURFnet-netwerk zijn:


Expertgroep Netwerken

Via de expertgroep Netwerken informeert SURF over ontwikkelingen rondom het vaste én draadvrije netwerk. Ook vraagt SURF de expertgroep om mee te denken en input te leveren, in de vorm van pilots, testgroepen en klankbordgroepen. Het is dé plek om nauw betrokken te zijn bij netwerkontwikkeling binnen SURF.

Meer informatie

Laatste wijziging op 14 jun 2018