Digitaal toetsen

Digitaal toetsen spaart niet alleen papier en nakijktijd bij examineren, maar biedt ook mogelijkheden om het onderwijs meer persoonlijk en op maat aan te bieden. Snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen maakt het mogelijk studenten gerichte feedback te geven en het lesprogramma aan te passen.

Kennisdossier Digitaal toetsen

Als je serieus werk wilt maken van digitaal toetsen, bijvoorbeeld als je het voor een hele opleiding of instelling wilt invoeren, dan loop je tegen verschillende vraagstukken aan. Bekijk het kennisdossier Digitaal toetsen om antwoorden te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools en praktijkvoorbeelden die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

       

Projecten digitaal toetsen

De afgelopen jaren hebben diverse onderwijsinstellingen projecten uitgevoerd op het gebied van digitaal toetsen. Zij hebben ervaring opgedaan met het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen. Totaal zijn 38 instellingen betrokken geweest bij 18 projecten. Lees de resultaten en conclusies van deze projecten.

Meer informatie

Laatste wijziging op 20 feb 2019

Meer informatie