Onderwijspraktijk

Vaak wordt bij digitaal toetsen gedacht aan efficiency: grote aantallen studenten examineren, tijdsbesparing bij het nakijken en minder papier. Dat is natuurlijk zo, maar minstens zo relevant zijn de mogelijkheden van digitaal toetsen om het onderwijs te verrijken en persoonlijk te maken. Hoe kan je digitaal toetsen het beste inzetten?

Laat je inspireren door opgedane ervaringen

Door het gebruik van adaptieve toetsen, rich media en het toetsen van complexe vaardigheden kan een docent directe feedback geven aan studenten. Maar hoe wordt dit in de praktijk ingezet? In de periode 2010-2015 is door diverse onderwijsinstellingen een scala aan projecten uitgevoerd binnen het programma Toetsing en toetsgestuurd Leren. En in 2015-2016 zijn projecten uitgevoerd in de Innovatieregeling digitaal toetsen voor onderwijs op maat. De projecten geven een mooi beeld van alle mogelijkheden die digitaal toetsen biedt. In de uitgave Digitaal toetsen: kansen voor het hoger onderwijs lees je meer over de mogelijke effecten van digitaal toetsen. Wil je weten hoe onderwijskundigen de nabije toekomst van digitaal toetsen voor zich zien? Lees dan de thema-uitgave Innovaties in digitaal toetsen.

Inzetten van itembanken

Een goede itembank staat aan de basis van digitaal toetsen. Een itembank is een digitale verzameling vragen die voor een toets gebruikt kunnen worden. De thema-uitgave Toets- en vragenbanken in het onderwijs maakt aan de hand van inspirerende voorbeelden duidelijk wat de meerwaarde is van digitale toets- en vragenbanken en wat er komt kijken bij het opzetten ervan.

Digitaal toetsen in online onderwijs

De thema-uitgave Toetsen in open en online onderwijs geeft weer hoe je toetsen kunt inzetten in open en online onderwijs. Wil je toetsen op afstand afnemen via online proctoring? Lees de vragen en antwoorden hierover in de whitepaper Online proctoring.

In de praktijk

Publicaties

Laatste wijziging op 24 aug 2018

Meer informatie