Technische voorzieningen

Digitaal toetsen vraagt om technische voorzieningen om de toetsen mee af te nemen. Dit kunnen vaste PC’s zijn of meer flexibele oplossingen. Daarnaast moet je voor digitaal toetsen een of meer softwarepakketten kiezen. En ten slotte moeten digitale examens veilig en betrouwbaar worden afgenomen. Daarvoor is een veilig ingerichte toetsketen nodig.

Toetsen via PC of eigen device?

Welke vormen van digitale toetsafname momenteel in gebruik zijn en welke voor- en nadelen die hebben, kun je lezen in het artikel grootschalige digitale toetsafname. Wil je aan de slag met surveilleren op afstand? Lees dan in de whitepaper Online proctoring waar je op moet letten.

Veiligheid

Met de opmars van digitaal toetsen groeit het bewustzijn van instellingen dat de beveiliging van het toetsproces steeds belangrijker wordt. Het werkboek Veilig toetsen biedt handvatten om het gehele toetsproces veilig in te richten. Het keuzemodel Veilige toetsafname geeft voor verschillende soorten toetsafname (online proctoring, bring your own device en de digitale toetszaal) aan in hoeverre deze een passend niveau van veiligheid kunnen bieden, en laat zien voor welk type toets deze geschikt zijn.

Toetssoftware

Steeds meer instellingen gaan op grote schaal digitaal toetsen. Zij vragen zich af welke toetssoftware ze moeten kiezen en wat er komt kijken bij het aanbesteden hiervan. De uitgave Handreiking voor het inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving biedt handvatten bij aanbestedingsvraagstukken. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke software een instelling het beste kan gebruiken. Wel heeft SURFmarket met een aantal leveranciers overeenkomsten gesloten. Voordelen: deze diensten zijn toegankelijk via SURFconext én de gebruiksvoorwaarden zijn gunstiger dan wanneer je de dienst rechtstreeks bij de leverancier afneemt. Daarnaast moeten clouddienstverleners voldoen aan het SURF Juridisch normenkader voor (cloud)services.

Interoperabiliteit

Soms is het handig als je toetsvragen en –resultaten gemakkelijk tussen systemen kunt uitwisselen, bijvoorbeeld als verschillende instellingen samen willen werken aan een toetsen- en vragenbank. In de praktijk blijkt dit niet gemakkelijk. Verschillende instellingen hebben experimenten uitgevoerd met verschillende softwarepakketten. Ook vind je informatie over interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van software en systemen in de whitepapers QTI in het Nederlandse hoger onderwijs en LTI in het Nederlandse hoger onderwijs.

In de praktijk

 • Universiteit van Amsterdam
  Er zijn experimenten uitgevoerd met online proctoring in het reguliere blended onderwijs. Lees meer

 • Saxion
  De hogeschool pakt de beveiliging van toetsings-procedures projectmatig aan en werkte mee aan het werkboek Veilig toetsen. Lees meer

 • Fontys Hogescholen
  Een gecontroleerde toetsomgeving creëren door de eigen laptops van studenten tijdelijk te veranderen in robuuste en veilige toetswerkplekken, ongeacht de laptop en het type toets. Lees meer

 • Diverse onderwijsinstellingen
  In de praktijk zijn er veel verschillende digitale toetsafname-mogelijkheden. Aan de hand van casusbeschrijvingen komen alle vormen aan bod. Lees meer

Publicaties

Laatste wijziging op 05 feb 2019

Meer informatie