Verandering in organisatie

Om het toetsproces te organiseren en ondersteunen is een professionele toets- en beheerorganisatie essentieel. Om gecontroleerd en op grote schaal digitale toetsen af te nemen is een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en verwerking van belang. Niet alleen voor docenten, maar ook andere betrokkenen betekent dit een nieuwe manier van werken.

Rollen en verantwoordelijkheden

Digitaal toetsen is een multidisciplinair terrein. Daarom is het verstandig bij het ontwikkelen van digitaaltoetsbeleid tijd in te ruimen om de verschillende actoren en belanghebbenden te betrekken. Een handige tool hierbij is de RACI-tabel uit het werkboek Veilig toetsen (pagina 38). Grootschalige toepassing van digitaal toetsen kan leiden tot een aantal nieuwe functies, en in elk geval tot nieuwe taken binnen bestaande functies – en naarmate er meer digitaal wordt getoetst en minder op papier, kunnen ‘oude’ taken en zelfs functies in omvang afnemen of zelfs komen te vervallen. Kijk voor meer informatie hierover in de handreiking Beleid voor digitaal toetsen.

Docentprofessionalisering

Het zelfbeoordelingsinstrument 'Bewust en bekwaam toetsen’ maakt lerarenopleiders bewust van hun ontbrekende kennis over diverse toetsgerelateerde onderwerpen, geeft feedback en verwijst naar aanvullende informatie. Er zijn diverse onderzoeken over digitaal feedback geven en beoordelen:

Daarnaast zijn er 2 relevante tools voor docenten (en studenten). De qDNA-tool (ontwikkeld in SURF-projecten) biedt hulp voor docenten bij het maken van goede toetsvragen, het analyseren en het statistisch evalueren van toetsen en toetsvragen. Met de tool SOAP werken student én docent aan toetsvragen.

Het organiseren van samenwerking

Itembanken zijn onlosmakelijk verbonden met digitaal toetsen. Ze bieden een uitgelezen kans om vragen die bij ‘de docent op de plank liggen’ te digitaliseren en verzamelen. Samenwerken aan itembanken brengt echter wel een aantal vraagstukken met zich mee, deze worden uitgewerkt in een werkboek dat eind 2017 wordt gepubliceerd. Het is belangrijk om het proces goed te organiseren en afspraken te maken, het stappenplan toetsvragen ontwikkelen in 8 stappen kan je hiermee op weg helpen. Bij instellingsoverstijgende samenwerking is het belangrijk deze samenwerking te formaliseren, in de whitepaper samenwerkingsvormen en licentiemodellen wordt op basis van praktijkcases inzichtelijk gemaakt welke duurzame samenwerkingsvormen mogelijk zijn.

Publicaties

Laatste wijziging op 21 sep 2017

Meer informatie