Visie en beleid

Grootschalige invoering van digitaal toetsen is een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Het is dan ook belangrijk stil te staan bij de vraag wat je instelling met digitaal toetsen wil bereiken en wat er voor nodig is aan tijd, menskracht en middelen om dat te realiseren.

Handvatten om te bepalen wat je wilt doen

De handreiking Beleid voor digitaal toetsen helpt je om stil te staan bij wezenlijke vragen over het invoeren van digitaal toetsen. Je vindt er toelichtingen, achtergrondinformatie en hulpvragen bij het schrijven van visie en beleid voor digitaal toetsen. De verkorte versie hiervan: 5 stappen die je houvast bieden bij het schrijven van digitaaltoetsbeleid, is een goed hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met collega’s. Daarbij kun je ook gebruikmaken van het begrippenkader digitaal toetsen. Dit helpt om met collega’s dezelfde taal te spreken over digitaal toetsen. Verder is de maturityscan Digitaal toetsen een praktisch instrument om een nulmeting op het gebied van digitaal toetsen uit te voeren binnen je instelling en de ontwikkeling hiervan te monitoren.

Meerwaarde van digitaal toetsen

Om antwoord te vinden op de vraag wat digitaal toetsen jouw opleiding of instelling kan opleveren, helpt het een businesscase op te stellen. De whitepaper Businesscase van digitaal toetsen helpt hierbij. Om te weten te komen in hoeverre je opleiding of instelling rijp is voor het invoeren van digitaal toetsen, kun je binnenkort gebruik maken van de Maturity scan digitaal toetsen.

In de praktijk

  • UMC Utrecht
    Digitaal toetsen binnen totaalplan om onderwijs anders in te richten. Lees meer

Publicaties

Laatste wijziging op 24 okt 2017

Meer informatie