Wet- en regelgeving

Digitaal toetsen heeft implicaties voor de regelgeving binnen de instelling. Het invoeren van digitaal toetsen vraagt om goede afstemming met het Onderwijs- en Examen Reglement (OER). Daarnaast heeft digitaal toetsen invloed op privacy van studenten. Denk aan het gebruik van toetsdata in analyses of het inzetten van surveillance op afstand.

Landelijke onderwijswetgeving

Ga je aan de slag met digitaal toetsen, houd dan rekening met wat er al is aan wet- en regelgeving en sluit daar zo veel mogelijk bij aan. Op landelijk niveau kun je denken aan de WHW en de NVAO-standaarden.

Beleid en regels van de instelling

Binnen de instelling moet je rekening houden met eventueel bestaand toetsbeleid, tentamenreglementen en het OER. In het informatiebeleid van een instelling staan vaak uitspraken over eisen aan software, informatiebeveiliging, infrastructuur, bewaartermijnen, etc. Denk er ook aan dat digitaal toetsen vraagt om andere of nieuwe operationele aanwijzingen in het toetsbeleid, zoals surveillance-instructies. Zie bijvoorbeeld de protocollen en draaiboeken die ontwikkeld zijn in het project Digitaal toetsen met beelden.

Privacy

Daarnaast is het relevant om rekening te houden met de Wet persoonsbescherming. In de whitepaper Online proctoring is beschreven welke mogelijkheden maar ook wettelijke beperkingen er gelden voor surveilleren en toetsafname op afstand. In de handreiking Learning Analytics onder de wet persoonsbescherming lees je waarop je moet letten als je studentgegevens verzamelt om het onderwijs te verbeteren. 

Publicaties en links

 

Laatste wijziging op 21 sep 2017

Meer informatie