Learning analytics

De inzet van learning analytics in het onderwijs is veelbelovend. Learning analytics is het verzamelen en analyseren van studiedata die een student tijdens het online leren genereert. De studiedata worden omgezet naar waardevolle informatie en kan bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe kun je learning analytics zelf toepassen?

Kennisdossier Learning analytics

Hoe kan learning analytics bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften? Bekijk het kennisdossier Learning analytics om hier antwoord op te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools en praktijkvoorbeelden die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

       

Inzicht in studiegedrag

Learning analytics biedt een bron aan informatie naast de eigen observaties en evaluaties van docenten. Data over online studiegedrag kan docenten input geven voor gerichte feedback aan studenten. De data kunnen ook inzicht geven in de kwaliteit van het leermateriaal of de opbouw van de cursus. Daarnaast kunnen studenten ook hun voordeel doen met learning analytics door zelf meer regie over hun eigen studievoortgang te nemen.

Zet onderwijs in beweging met learning analytics

Experimenteer en doe ervaring op met learning analytics. Start met het opzetten van pilots of introduceer learning analytics in je hele organisatie en deel je ervaringen met SURF of binnen de SIG Learning Analytics.

Meer informatie

Laatste wijziging op 15 jan 2019

Meer informatie