Open leermaterialen

Flexibel en persoonlijk onderwijs komt dichterbij als studenten en docenten kunnen beschikken over een grote en diverse collectie van leermaterialen. Open educational resources (OER) of open leermaterialen zijn leermaterialen die voor iedereen onder een open licentie toegankelijk zijn. Hoe kun je het delen en hergebruiken daarvan stimuleren?

Kennisdossier Open leermaterialen

Hoe kan het delen en hergebruiken van open leermaterialen bijdragen aan beter onderwijs? Bekijk het kennisdossier Open leermaterialen om hier antwoord op te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools en praktijkvoorbeelden die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

       

Nieuw gelanceerd

 

Accept third party cookies to view this content.


Open onderwijs in de versnelling

Accept third party cookies to view this content.


Delen van open leermaterialen bij TU Delft

 

Ambitie 2025: Leermateriaal open beschikbaar stellen

Het delen en hergebruiken van open leermaterialen is ook de ambitie van ministerie van OC&W. Deze ambitie is dat in 2025 alle docenten van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hun leermateriaal open beschikbaar stellen. Er is nog veel werk nodig om deze ambitie te realiseren. Het helpt om een gemeenschappelijke visie en beleid te vormen om open onderwijs te implementeren, zowel door onderwijsinstellingen, de overheid als SURF.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022

Lees meer over de pijler Open leermaterialen

Zet onderwijs in beweging met open leermaterialen

SURFnet roept instellingen op om te experimenteren en ervaring op te doen met het delen en hergebruik van open leermaterialen. Veel instellingen zetten al eerste stappen en voeren pilots uit. Deel je ervaringen met SURF of binnen de SIG Open education.

Meer informatie

Laatste wijziging op 20 feb 2019

Meer informatie