Onderwijslogistiek

Instellingen hebben als doel om studenten gevarieerde en kwalitatief hoogstaande leertrajecten aan te bieden en daarbij docenten, locaties en leermiddelen optimaal in te zetten. Onderwijslogistiek – het scala aan processen, systemen en informatiestromen – maakt het mogelijk om het onderwijs gestroomlijnd te laten verlopen.

Processen, systemen en informatiestromen

Onderwijslogistiek is het scala aan processen, systemen en informatiestromen uit verschillende domeinen, zoals personeelsadministratie, studenteninformatiesysteem, onderwijsplanning, mediatheek en ruimtebeheer. Denk hierbij aan de volgende onderwijslogistieke processen:

  • studenten inschrijven
  • onderwijsaanbod beschrijven
  • onderwijsinformatie toegankelijk maken
  • planning van de inzet van docenten, ruimten en leermaterialen
  • roostering
  • studenten begeleiden, zowel bij de instelling als op de stageplek
  • voortgangsmanagement: het leerproces en de competentieontwikkeling van studenten volgen
  • toetsen en examineren

Flexibiliteit gevraagd

Studenten anno nu formuleren steeds vaker hun leervragen volgens eigen leerroutes. Ze willen voor studieonderdelen naar andere instellingen of het buitenland. De variatie in het onderwijsaanbod neemt toe en studenten kunnen steeds vaker op verschillende momenten in het jaar instromen. Instromende studenten hebben verschillende vooropleidingen, achtergronden en verlangens. Instellingen moeten rekening houden met vrijstellingen en eerder verworven competenties (evc's). Dat vraagt flexibiliteit in hun onderwijslogistieke processen en vereist een specifieke ICT-ondersteuning.

Uitwisseling onderwijsdata

Voor communicatie over roosters, beschikbaarheid van materialen, ruimtes en werkplekken, studievoortgang en andere onderwijsinformatie is publicatie via apps op mobiele apparatuur een doeltreffend middel. Uitwisseling van onderwijsdata via deze apps moet aan strenge eisen van beveiliging voldoen voor het beschermen van de privacy van studenten en medewerkers. Tegelijkertijd is het aanlokkelijk om studenten deze apps zelf te laten bouwen. Instellingen kunnen daartoe goed beschermde sets van actuele onderwijsdata open beschikbaar stellen.

Onderwijslogistiekmodel 

De special interest group Onderwijslogistiek ontwikkelde een onderwijslogistiekmodel dat hogeronderwijsinstellingen individueel en gezamenlijk beter inzicht wil geven in de onderwijslogistiek. In een rapport over dit onderwijslogistiekmodel leest u over de ontwikkeling en opzet van het model, praktijkcases van het gebruik ervan binnen instellingen en voorgestelde vervolgstappen. 

Special interest group Onderwijslogistiek

Binnen de special interest group (SIG) Onderwijslogistiek delen experts van hogeronderwijsinstellingen kennis. Op SURFspace kunt u de SIG Onderwijslogistiek volgen, inhoudelijke bijdragen leveren en meediscussiëren. Lees meer over de achtergrond en activiteiten van de SIG in de flyer SIG Onderwijslogistiek (pdf).