Open science

De openheid die steeds meer van de wetenschap wordt gevraagd, zorgt voor ingrijpende veranderingen in de manier van denken en doen bij onderzoek. De hoeveelheid onderzoeksdata groeit bovendien explosief. Hoe maken we de transitie naar open science op een verantwoorde manier mogelijk?

Rol van SURF

Veel van de benodigde technologie – netwerk, data, rekenen – zit bij de coöperatie SURF onder één paraplu. De dialoog met andere organisaties om tot vernieuwing te komen, zit ingebakken in de werkwijze binnen onze coöperatie. Zo kan SURF een bijdrage leveren aan de praktische implementatie van de transformatie naar een open en data-intensieve wetenschap.

Binnen het innovatieprogramma Open science bundelt SURF haar activiteiten die verband houden met open science.

Nationaal Platform open science

Het Nationaal Platform open science is een plek om kennis en ervaring te delen op het gebied van open science en open access. Het doel is om 3 ontwikkelingen te versnellen:

  1. 100% open access publiceren
  2. Optimaal hergebruik van onderzoeksdata
  3. Bijpassende evaluatie- en waardesystemen.

Het platform draagt eraan bij dat het brede publiek de weg naar publicaties en onderzoeksdata weet te vinden en dat er protocollen komen om onderzoeksgegevens te delen volgens de FAIR-principes (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar).

De partijen die samenwerken in het platform zijn: DANS, De Jonge Akademie, DTL, GO FAIR, KB, KNAW, LCRDM, Netherlands eScience Center, NFU, NWO, PNN, SURF, 4TU.Centre for Research Data, UKB, VH, VSNU en ZonMw.

Kijk voor meer informatie op openscience.nl

FAIR-data

Hoe we onderzoeksdata verzamelen, opslaan en analyseren verandert continu. Leidend principe is FAIR: data moeten Findable, Accessible, Interoperable en dus Re-usable zijn. Daar zit een flinke uitdaging. Want hoe lang moet je data FAIR bewaren? Waar haal je geld vandaan? Wie is verantwoordelijk voor het databeheer?

Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

Bij het zorgvuldig omgaan met wetenschappelijke data spelen meerdere aspecten een rol. Het Landelijk Coördinatiepunt faciliteert een landelijke aanpak van research-datamanagement.

Samen met de instellingen zijn 5 vraagstukken geïdentificeerd die het coördinatiepunt aanpakt: faciliteiten en data-infrastructuur, juridische aspecten en zeggenschap, financiën, onderzoeksondersteuning en advies en bewustwording/engagement.

Open access

Open access (OA) van onderzoeksresultaten maakt het mogelijk publicaties en onderzoeksdata zonder beperkingen via internet te bekijken. Gratis en zonder licentie- en auteursrechtelijke beperkingen. Open access biedt voordelen voor auteurs, lezers, docenten en onderzoekers. Nederlandse universiteiten en hogescholen ondersteunen open access. SURF levert een bijdrage aan de transitie naar een open-accessmodel van publiceren. We faciliteren de afspraken die hoger onderwijsinstellingen en wetenschappelijke uitgevers hierover maken. En we verkennen waar ICT-oplossingen een bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar open access en organiseren internationale kennisdeling over open access.

Onderzoeksinformatie

Verschillende organisaties verzamelen informatie over onderzoek. De universiteit en hogeschool houden bij wat de 'eigen' onderzoekers doen en welke publicaties zij opleveren. Veelal houden ze dit bij in onderzoeksinformatiesystemen. Met een persistent identifier krijgt elk digitaal object, zoals een dataset, een uniek nummer waarmee het altijd terug te vinden is. Ook personen krijgen een uniek nummer toegekend, een auteursidentifier, zodat geen persoonsverwarring ontstaat (namen zijn immers niet uniek, nummers wel). Het gebruik en de impact van online toegankelijk onderzoek kun je meten via zogenaamde metrics. Metrics omvat onder meer informatie over het bekijken en downloaden van publicaties en onderzoeksdata.

Laatste wijziging op 10 jul 2017

Meer informatie