Rekenkracht

SURF biedt onderzoekers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven een brede waaier aan diensten op het gebied van high performance computing (HPC). Deze pagina geeft een compleet overzicht van ons portfolio rekendiensten.

Toegang aanvragen

Complete dienstverlening in high performance computing (HPC)

  • Lisa Rekencluster is een clustercomputerdienst die geschikt is voor zowel grootschalig rekenwerk als (bescheiden) parallelle toepassingen;
  • Nationale Supercomputer is vooral geschikt is voor grootschalige parallelle toepassingen, zoals omvangrijke en complexe simulaties;
  • HPC Cloud biedt volledige controle over de eigen rekeninfrastructuur. Die kan variëren van een enkel werkstation tot een compleet cluster. Je zet eenvoudig meerdere virtuele machines (VM's) op;
  • Het Grid is geschikt voor taken die niet op een enkel (lokaal of centraal) cluster kunnen worden uitgevoerd;
  • Big Data Services zijn bedoeld voor het verwerken van grote hoeveelheden data met een minimale inspanning;
  • Visualisatie is een remote visualisatiedienst die onderzoekers in staat stelt om grote hoeveelheden data te visualiseren.

Welke rekendienst voor welke onderzoeksvraag?

Veel onderzoekers vragen zich af welke infrastructuur het beste aansluit bij hun onderzoek. Die vraag is niet in het algemeen te beantwoorden. Onze adviseurs beginnen altijd met een advies op maat over de meest geschikte infrastructuur voor je vraag. Hieronder noemen we een aantal overwegingen die daarbij een rol spelen.

1. Grote hoeveelheid data of omvangrijke rekentaken?

Wil je grote hoeveelheden data laten analyseren of ben je meer geïnteresseerd in krachtige rekentoepassingen, bijvoorbeeld voor simulatie of modellering? Big Data Services is de meest voor de hand liggende infrastructuur als je complexe data wilt analyseren en/of patroonherkenning wilt doen. Denk bijvoorbeeld aan tekst mining of de analyse van biomedische data. Heb je grote hoeveelheden rekentaken die niet meer binnen een korte tijd op een lokaal of centraal cluster uitgevoerd kunnen worden? In dat geval kan het Grid interessant voor je zijn. Alle infrastructuren hebben hun eigen dedicated storage-systemen. Als die niet toereikend zijn voor de gewenste opslag, dan kun je altijd gebruik maken van de SURF-datadiensten. De visualisatiedienst is beschikbaar voor onderzoekers die hun resultaten willen visualiseren.

2. Capability of capacity computing?

Bij de keuze tussen verschillende rekeninfrastructuren is het verschil tussen capacity computing en capability computing van belang. Het Lisa Rekencluster en Grid leveren capacity computing, de Nationale Supercomputer capability computing. Het verschil zit niet zo zeer in de processors: die zijn in beide gevallen ongeveer even snel. Met een capacity-systeem, zoals gebruikt wordt bij Lisa Rekencluster, kun je zeer grote berekeningen uitvoeren, maar er is 1 essentiële beperking. De berekeningen, modellen en algoritmes moeten kunnen worden opgedeeld en onafhankelijk van elkaar zijn uit te voeren.

Bij capability computing combineren we de krachtigste processors, een grote hoeveelheid geheugen, een hoge communicatiesnelheid tussen de processors onderling, én veel en snelle schijfopslagruimte. Capability computing is vooral van belang bij simulaties en modellering waarbij de snelheid van de verbindingen even belangrijk is als de snelheid van de processors. In die gevallen is de Nationale Supercomputer dus een logische keuze.

3. Gebruikersgemak of flexibiliteit?

De infrastructuren verschillen ook op het punt van gebruikersgemak en complexiteit in het uitvoeren van de rekentaken. Zo zijn voor het Grid tools nodig om de rekentaken te distribueren over de clusters op verschillende locaties. Daarmee is de gridinfrastructuur de meest schaalbare rekeninfrastructuur met bijna ongelimiteerde capaciteit. Het Grid veronderstelt vooral bij de gebruikers meer technische kennis dan de andere infrastructuren. Bij HPC Cloud ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van de eigen virtuele machines. Met enige voorkennis is deze dienst daarmee erg toegankelijk.

Een ander punt is de beschikbaarheid van software. Zo is op Cartesius en bij Lisa Rekencluster al veel software geïnstalleerd. Bijvoorbeeld de standaardsoftware die chemici of stromingsleerdeskundigen voor hun analyses en simulaties gebruiken. Op verzoek kunnen wij ook software voor je installeren. Op HPC Cloud kun je zelf software naar keuze installeren of verwijderen.

Daarmee komen we op het laatste punt: de flexibiliteit. HPC Cloud bied je de grootste vrijheid. Je kunt niet alleen zelf de software kiezen, maar ook het besturingssysteem. Bij de andere infrastructuren ben je aangewezen op Linux. SURFsara probeert uiteraard op elk systeem tegemoet te komen aan je wensen.

Advies en consultancy

Onze experts op het gebied van rekeninfrastructuren helpen je graag bij het kiezen van de oplossing die het beste aansluit bij je onderzoeksproject. Wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@surfsara.nl.

Wil je onafhankelijk advies bijvoorbeeld over het optimaal gebruik van de reken- en storagefaciliteiten van SURFsara? Dan kun je terecht bij onze consultancydienst.

Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.
Laatste wijziging op 20 dec 2018

Meer informatie