Internationale samenwerkingen

SURF neemt deel aan veel internationale samenwerkingsverbanden, zoals Europese data-, HPC- en netwerkprojecten. SURF vervult in verschillende projecten een voortrekkersrol. Voor onderzoek in Nederland is dit belangrijk, om ook internationaal de faciliteiten optimaal te benutten voor onderzoek en innovatie.

Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX)

SURFnet heeft internationale internetverbindingen met Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) voor koppeling met de netwerken van een groot aantal Internet Service Providers (ISP's)

EESI2

European Exascale Software Initiative fase 2 (EESI2): De toekomstige supercomputers zullen naar verwachting gaan bestaan uit miljoenen cores. In 2020 moet de rekensnelheid ervan niet meer in petaflops, maar in exaflops berekend worden. Exascale staat voor 1018, en betekent 1 exaflop/s aan rekencapaciteit. Maar dergelijke supercomputers stellen ook hoge eisen aan de te gebruiken software. Het EESI2-project (2011-2015) heeft als doel de belangrijkste issues op het gebied van softwareverbetering in kaart te brengen en daarvoor oplossingen te ontwikkelen. SURFsara heeft in EESI2 met veel Europese zusterinstellingen samengewerkt, op het gebied van applicatiesoftware. Daarnaast was de organisatie van de afrondende workshop in handen van SURFsara.

EGI.eu

EGI is een alliantie van 34 Europese landen en 2 grote onderzoeksinstituten met als doel de samenwerking tussen de Europese grid-infrastructuren te coördineren. EGI.eu coördineert de ‘EGI Global Services’ waaronder personele, infrastructurele en technische diensten vallen. De personele diensten hebben betrekking op coördinatie en ondersteuning, de infrastructurele diensten omvatten de integratie van de grid-infrastructuur en de technische diensten helpen de onderzoeksgemeenschap om beter samen te werken. Veel van deze diensten krijgen vorm in samenwerkingsprojecten. SURFsara is partner is de EGI.eu samenwerkingsprojecten EGI-InSPIRE en EGI-Engage. Sinds 2011 is EGI gehuisvest in het kantoorgebouw van SURFsara.

ETP4HPC

ETP4HPC is een Europees technologieplatform voor HPC waarin rekencentra en industrie samenwerken. Het platform stelt onderzoeksprioriteiten vast om een Europees ecosysteem van HPC-technologie te ontwikkelen dat wereldwijd de concurrentie aankan. SURFsara is deelnemer en verzorgt de administratie voor dit project, dat juridisch in Nederland is gebaseerd.

EUDAT

EUDAT is een Europees project dat zich richt op de totstandkoming van een gezamenlijke Europese infrastructuur voor onderzoeksdata. Het project is opgericht in oktober 2011. EUDAT is het Europese antwoord op de explosie van onderzoeksdata in de laatste decennia. Het project ontwikkelt een duurzame strategie voor het opslaan, analyseren, bewaren en veilig toegankelijk maken van data. SURFsara heeft binnen EUDAT de dienst B2SAFE ontwikkeld en werkt mee aan de totstandkoming van de B2SHARE-service.

Fortissimo

Fortissimo is een samenwerkingsproject dat productsimulaties binnen het bereik van Europese bedrijven brengt. Daarbij bieden ICT-bedrijven en HPC-service providers uit binnen- en buitenland diensten aan op het gebied van simulatie en modellering. Het beoogde resultaat is een marktplaats voor toegang tot hardware, expertise, applicaties en andere hulpmiddelen. SURFsara is als partner betrokken bij de experimenten van Fortissimo. Van de eerste serie van 60 experimenten zijn er 4 bij SURFsara uitgevoerd. Bekijk de video over Fortissimo.

GÉANT

Samenwerking GEANT en SURFGÉANT is een Europees samenwerkingsproject, waarin een nieuwe generatie van het Europese onderzoeksnetwerk GÉANT wordt ontwikkeld. Het project wordt deels gesubsidieerd door de Europese Unie. GÉANT verbindt inmiddels 40 miljoen gebruikers in meer dan 8.000 instellingen in 40 landen. Het vorige project (GÉANT2) heeft zich vooral gericht op de totstandkoming van een innovatieve netwerkinfrastructuur. Het huidige project (GÉANT3) richt zich op de ontwikkeling van tools en diensten. SURFsara is samen met SURFnet betrokken bij onderzoek naar multi-domein netwerkdiensten. Die betrokkenheid komt tot uiting in de werkpakketten Hybrid Network Provisioning en Network Monitoring.

GLIF

GLIF (Global Lambda Integrated Facility): Een internationaal samenwerkingsverband met als doel het gebruik van lambdaverbindingen te bevorderen. Lambdaverbindingen zijn vooral geschikt voor het streamen van hogekwaliteit-videobeelden. SURFnet was een van de initiatiefnemers en is actief in een aantal werkgroepen. SURFsara in ook partner in dit samenwerkingsverband. SURFsara heeft de infrastructuur van GLIF onder meer gebruikt in de projecten CineGrid, OptIPuter en GigaPort.

GLORIAD

GLORIAD: Hierin wordt een nieuw academisch netwerk ontwikkeld dat de VS, Canada, Zuid-Korea, Rusland, Nederland en China verbindt. NetherLight is het Europese koppelpunt voor dit netwerk. GLORIAD staat voor Global Ring Network for Advanced Application Development en vormt een ring rond de aarde tussen de steden Chicago, Amsterdam, Moskou, Novosibirsk, Zabajkal'sk, Manzhouli, Beijing en Hong Kong.

Knowledge Exchange

In dit project ontwikkelen en delen instellingen kennis en ervaring over efficiënte bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT-ondersteuning. De Knowledge Exchange is met name gefocust op samenwerking tussen instellingen en het vormen van coalities van voorlopers. Het platform ‘Knowledge Exchange’ is bedoeld voor instellingen en samenwerkingsverbanden die kennis, ervaring en informatie willen delen op het terrein van efficiënte bedrijfsprocessen en de ICT-ondersteuning daarvan. Dankzij deze uitwisseling ontstaan initiatieven voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten of samenwerkingsverbanden.

Manhattan Landing (MAN LAN)

SURFnet heeft internationale internetverbindingen met Manhattan Landing (MAN LAN), het knooppunt van het onderzoeksnetwerk van de VS dat ook koppelingen heeft met belangrijke onderzoeksnetwerken in Azië.

NEXPReS

NEXPReS: Een 3-jarig project dat zich richt op het verder ontwikkelen van online diensten van het European VLBI Network, met als doel die diensten op te nemen in elke astronomische observatie die het EVN uitvoert.

PRACE

De nationale rekencentra in Europa werken samen binnen PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). PRACE biedt toegang tot een HPC-infrastructuur van wereldklasse, waarin de Europese Tier-0- en Tier-1-supercomputers zijn opgenomen. Dit stelt onderzoekers in staat om te rekenen op supercomputers in andere Europese landen. Elk deelnemend rekencentrum stelt rekentijd beschikbaar voor buitenlandse onderzoekers en wisselt die rekentijd uit met andere centra. Hierdoor kunnen Nederlandse onderzoekers rekentijd aanvragen op de Europese Tier-0 supercomputers. Bekijk ook de informatie over het PRACE-project op onze website.

Daarnaast levert SURFsara reken- en datadiensten voor grote internationale onderzoeksprojecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn onderzoeksprojecten die gebruik maken van de Large Hadron Collider-deeltjesversnellerfaciliteiten in Genève.

 

Laatste wijziging op 29 aug 2018

Meer informatie