Nationale samenwerkingen

SURF participeert in verschillende Nederlandse platforms, onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT. Eén van de doelstellingen van SURF daarbij is om de ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te stimuleren die de Nederlandse onderzoekers ten goede komen.

Partners

Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center ontwikkelt software voor alle wetenschappelijke disciplines. Het eScience Center is een gezamenlijk initiatief van NWO en SURF.

Nikhef

Samenwerking Nikhef en SURFNikhef is het Nationale Instituut voor Subatomaire Fysica. Het instituut doet onderzoek naar de kleinste bouwstenen van de materie en de krachten die tussen deze bouwstenen werkzaam zijn. Samen met Nikhef en de Rijksuniversiteit Groningen stelt SURFsara de grid-infrastructuur beschikbaar. Daarnaast vormen SURFsara en Nikhef gezamenlijk de Tier-1-locatie voor de Large Hadron Collidor van CERN in Genève.

NWO

Samenwerking NWO en SURFDe hoofdtaak van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. Ook de financiering van onderzoek dat wordt uitgevoerd op de Nationale Supercomputer (Cartesius) en op het Lisa Rekencluster valt daaronder. Samen met NWO zorgt SURFsara voor de toekenning van rekencycli op deze systemen.

RUG-CIT

Samenwerking RUG en SURFRUG-CIT is het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen. RUG-CIT is een vooraanstaand expertisecentrum op ICT-gebied. Als onderdeel van de nationale e-infrastructuur stelt RUG-CIT gezamenlijk met Nikhef en SURFsara de Grid dienst beschikbaar voor onderzoekers in Nederland.

SURF is partner in de volgende samenwerkingsverbanden en platforms op het gebied van onderzoeks-ICT:

DTL

Samenwerking DTL en SURFDTL (Dutch Tech Centre for Life Sciences) is een nationaal platform van instellingen op het gebied van de levenswetenschappen. DTL wil komen tot een onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse. Die infrastructuur moet Nederland in staat stellen voorop te blijven lopen op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van de levenswetenschappen. SURFsara is een van de oprichters van DTL.

Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland. Nederland ICT zet alle aanwezige expertise en kennis in om haar leden de beste zakelijke kansen en hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden. SURFsara is lid van Nederland ICT.

RDNL

Research Data Netherlands (RDNL) is een samenwerkingsverband van 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de 3 data-archieven hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering. Met haar expertise op het gebied van nationale reken- en datadiensten vult SURFsara de aandachtsgebieden van de beide partners aan: de technische wetenschappen bij 4TU en de sociale en geesteswetenschappen bij DANS.

Big Data Alliance

De Big Data Alliance is een alliantie van partners in academia en industrie die samenwerken op het gebied van Big Data & Business Analytics door kennis te delen, training programma’s op te zetten of een onderneming te starten.

Onderzoeksprojecten

SURF werkt samen met onderzoeksinstellingen om innovatieve ICT-oplossingen in te zetten voor onderzoek en/of te innoveren in ICT-diensten voor deze instellingen. Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

BBMRI

BBMRI 2.0 is de Biobanking en Biomolecular Resources Research Infrastructure voor Nederland. Dit NWO-roadmap 'grootschalige infrastructuur'-project beoogt een duurzame onderzoeksinfrastructuur neer te zetten voor monsters en data. SURFsara draagt bij aan een duurzame infrastructuur, zodat onderzoekers gebruik kunnen maken van BBMRI-data en workflows.

TraIT

Het TraIT-project (activiteiten voortgezet binnen het BBMRI-project) heeft als doel een duurzame infrastructuur op te zetten voor biomedisch onderzoek. Het project richt zich met name op de uitdagingen die het gevolg zijn van de zeer omvangrijke datasets die uit dit soort onderzoek voortkomen. SURFsara geeft binnen dit project adviezen op het gebied van e-infrastructuur en biedt reken- en datadiensten aan om dit onderzoek te ondersteunen.

LOFAR

LOFAR (Low-Frequency Array ofwel 'lage-frequentie telescoop') is een radiotelescoop die is samengesteld uit duizenden radioantennes. Door het geheel van meetpunten ontstaat er een zeer groot meetbereik van radiosignalen uit het heelal. De data van LOFAR worden opgeslagen in het LOFAR Long Time Archive, een multi-tier storage archief met Tier-1 locaties in Groningen, Amsterdam (SURFsara) en Jülich (Duitsland). Voor het opslaan en verwerken van de LOFAR-data maakt SURFsara gebruik van de grid-infrastructuur.

NFU

Samenwerking NFU en SURFDe Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de 8 samenwerkende UMC’s in Nederland. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ). SURFsara participeert in het NFU-project Data4lifesciences, dat zich richt op een gedeelde en geharmoniseerde ICT-infrastructuur voor biomedisch onderzoek. Daarbij gaat het niet alleen om technische voorzieningen (hard- en software), maar ook om processen van kwaliteitsborging en expertise bij de onderzoekers en beheerders.

Samenwerking met leveranciers

SURFsara daagt leveranciers aan om met innovatieve oplossingen te komen. Voor leveranciers functioneren we als proeftuin waarin nieuwe toepassingen getest kunnen worden in een grote gebruikersgroep. Aan de andere kant kunnen leveranciers in de vorm van technology transfer profiteren van nieuwe technieken die SURFsara voor haar opdrachtgevers ontwikkelt.

Bull

Bull (inmiddels onderdeel van ATOS) is de huidige leverancier van de nationale supercomputer Cartesius bij SURFsara. SURFsara en Bull werken samen op verschillende gebieden. In de overeenkomst tussen Bull en SURFsara is voorzien in het on-demand uitbreiden van Cartesius wanneer er nieuwe technologie beschikbaar komt of als bij onderzoekers de behoefte aan rekenkracht toeneemt. Het Cartesius acceleratorgedeelte is hiervan een voorbeeld, net als de uitbreiding in januari 2015 met de laatste Intel-processors. Hiermee dragen SURFsara en Bull bij aan het vergroenen van de supercomputerdienstverlening.

Bossers & Cnossen

 

Bossers & Cnossen de compute- & storage-apparatuur leveren voor Nikhef, SURFnet en SURFsara, inclusief benodigde licenties, (besturings)software, bijbehorend onderhoud en dienstverlening.Op 30 september 2016 werd een raamovereenkomst getekend voor de duur van 2 jaar.

Laatste wijziging op 12 dec 2016

Meer informatie