Special interest groups Research (SIGs)

De special interest groups (SIG) voor onderzoek bevorderen kennisdeling, samenwerking en visievorming rond onderzoek in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Zij willen de onderzoeker en de instelling helpen om de transitie naar open science op een verantwoorde manier mogelijk te maken en optimale ICT-ondersteuning faciliteren.

Wat is een special interest group?

Een special interest group, kortweg SIG, is een community van deskundigen en belangstellenden uit het hoger onderwijs en onderzoek. Leden van de SIG ontwikkelen en delen kennis over actuele thema’s en gebruiken die kennis ook binnen de eigen universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Daarnaast bevorderen SIG’s samenwerking tussen instellingen. Initiatieven van de SIG’s worden opgezet door een kerngroep van experts uit de instellingen. De SIG is dus van én voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURF gebruikt de visie en resultaten van de SIG als inspiratie voor beleidsvorming. De SIG wordt organisatorisch ondersteund door SURF.

Special interest group (SIG) Research Data

De special interest group (SIG) Research Data vergaart kennis over goed datamanagement en een betere toegang tot onderzoeksdata en brengt experts bij elkaar.

Meer weten? www.surfspace.nl/researchdata

Special interest group (SIG) Research Support

De special interest group (SIG) Research Support van SURF verzamelt kennis en brengt experts bij elkaar om onderzoekers te kunnen faciliteren bij onderzoek met relevante ICT-ondersteuning. De SIG geeft inzicht in het bestaande aanbod van ondersteunende tools.

Meer weten? www.surfspace.nl/researchsupport

Special interest group (SIG) Research Information

In de special interest group Research Information verzamelen experts kennis over informatie over wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksresultaten. Zorgvuldig en systematisch geregistreerd onderzoek biedt voordelen voor de wetenschap en samenleving.

Meer weten? www.surfspace.nl/researchinformation

 

Laatste wijziging op 12 dec 2016

Meer informatie