Toegang tot diensten

Een aantal instellingen biedt al rechtstreeks toegang tot SURF-diensten via een RCCS-contract. Zo kun je eenvoudig en snel via je IT-afdeling of Research Support Office toegang krijgen tot rekenkracht en data services. Een andere mogelijkheid voor onderzoekers is het aanvragen van rekentijd bij SURFsara via NWO.

Weten hoe je toegang krijgt tot reken- en datadiensten?

Download de pdf Toegang tot onderzoeksinfrastructuren voor een overzicht van rekendiensten en de voorwaarden waaronder deze toegankelijk zijn. Neem voor meer informatie voor onderzoekers contact met ons op via info@surfsara.nl. Of vul het online formulier in:

Toegang aanvragen

Een aantal instellingen biedt al rechtstreeks SURF-diensten via een RCCS-contract. Onderzoekers van de VU Amsterdam, UvA, Tilburg University, Erasmus Universiteit Rotterdam en een aantal faculteiten van de Technische Universiteit Delft hebben al eenvoudig en snel toegang tot rekenkracht en data services via hun IT-afdeling of Research Support Office.

Ook kan je rekentijd aanvragen via NWO. Voor pilots tot 100.000 core-uren op Lisa Rekencluster en tot 500.000 core-uren op Nationale Supercomputer Cartesius. Voor grote projecten van meer dan 100.000 core-uren op Lisa Rekencluster, meer dan 500.000 core-uren op de supercomputer.
Wij ondersteunen graag bij het verwijzen naar het juiste loket voor toegang tot diensten.

Support nodig bij het gebruik van diensten?

Technische ondersteuning

Integreren SURF-dienstenportfolio bij instelling?

Wil je het SURF-dienstenaanbod voor onderzoekers integreren in het aanbod van jouw instelling? Zo bied je binnen jouw instelling 1 centraal research support loket voor ICT-diensten aan onderzoekers. Neem contact op met het team Support4research via support4research@surf.nl.

Het project Support4research heeft als belangrijkste doelstelling de support van SURF beter te laten aansluiten bij het onderzoek van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Direct en structurele toegang via RCCS-contract

Research Capacity Computing Service (RCCS) is de SURF-inbestedingsdienst die rekensystemen op directe wijze ontsluit aan de bij SURF aangesloten instellingen. Met RCCS kunnen instellingen hun medewerkers/onderzoekers rechtstreeks toegang bieden tot de rekensystemen en expertise van SURFsara. Hiertoe koopt een instelling vooraf credits in.

Laatste wijziging op 12 nov 2018

Meer informatie