Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Het was mogelijk om je voorstel tot en met 15 december 2021 in te dienen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Tips en praktische informatie

Wil je in een project indienen voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs? Vergeet niet de tips en praktische info te bekijken die wij voor je hebben klaargezet.

10 tips voor projectleiders

Bekijk de tips die je helpen bij je deelname aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs. 

  1. Calculeer, zeker in de opstartfase, extra tijd in voor onvoorziene zaken.
  2. Geef docenten de ruimte en de tijd om te experimenteren.
  3. Zorg voor een duidelijke projectstructuur en stel een projectleider aan.
  4. Investeer in je team door regelmatig te overleggen om zo ook de voortgang te bewaken.
  5. Investeer in het creëren van draagvlak door belanghebbenden vanaf de start mee te nemen.
  6. Maak dedicated tijd vrij en leg afspraken vast.
  7. Neem studenten op in je team voor waardevolle input over de doelgroep.
  8. Denk in een vroeg stadium na over toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de vernieuwing.
  9. Gebruik het project om expertise breed in de afdeling op te bouwen, voor kennisdeling en een actieve community.
  10. Benut onderwijsmiddagen, innovatie cafés en andere gelegenheden voor kennisdeling om je project voor het voetlicht te brengen.

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Wil je voortbouwen op de geleerde lessen van de projectleiders die jou zijn voorgegaan? Wij hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Pijler Online onderwijs

Binnen de pijler Online onderwijs willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren met nieuwe online onderwijsvormen, die ervoor zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij het onderwijs. Lees hier meer over de voorwaarden, het jaarthema en bekijk de checklist en veelgestelde vragen.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity's.

 

Belangrijke documenten

Projectvoorstellen moeten  ingediend worden met een activiteitenplan, een begroting en een voorbeeld van een letter of intent. Daarnaast toetst de commissie voorstellen aan de beoordelingscriteria. We hebben  voor beide pijlers een beoordelingskader opgesteld.

Pijler Online onderwijs

Pijler open leermaterialen

Beide pijlers