Langdurig data opslaan met Data Archive

Wil je jouw data veilig en voor lange tijd opslaan? Het Data Archive is daar de perfecte plek voor, ook als het om petabytes gaat. Vanuit het archief heb je bovendien snel toegang tot onze rekendiensten.

Tape opslag

Toegang tot Data Archive

Deze dienst is beschikbaar voor instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Als onderzoeker kan je een aanvraag indienen bij SURF, of op basis van een bestaand contract via jouw instelling toegang krijgen tot deze dienst. Andere onderzoeksinstellingen of –afdelingen kunnen bij SURF een offerte aanvragen.

Toegang via SURF voor individuele onderzoekers

Ben je een (wetenschappelijk) onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling, dan kan je via een individuele aanvraag bij SURF toegang krijgen tot onze rekendiensten. Dit is van toepassing bij HPC Cloud en Grid . Bij toekenning van rekenkracht op het Lisa Rekencluster of de Nationale Supercomputer heb je ook toegang tot Data Archive-opslag. Zie hiervoor de toegang tot de rekendiensten.

Offerte

Heeft jouw instelling geen contract met ons? Dan kan je een offerte aanvragen via info@surfsara.nl. De tarieven hangen af van de omvang en duur van opslag op de Data Archive dienst.

Contract met jouw instelling

Het is mogelijk een contract af te sluiten op basis van het totale gewenste of ingeschatte gebruik van jouw instelling. Het is dan niet nodig voor onderzoekers binnen de instelling om individuele aanvragen in te dienen, want de data-opslag is dan on-demand beschikbaar. De tarieven hangen af van de omvang van de bundel aan data-opslag die de instelling nodig heeft. Heeft jouw instelling nog geen lopend contract voor deze dienst? Neem dan contact op met je lokale ict-dienst, of met SURF via info@surfsara.nl.

Voor mkb en industrie

Ook het bedrijfsleven heeft toegang tot de infrastructuur en expertise van SURF. Om innovatie bij het mkb en de industrie in Nederland te stimuleren werkt SURF samen met het ministerie van Economische Zaken. Deze samenwerking maakt het voor innovatief Nederland mogelijk om een pilot uit te voeren. Daarmee krijgen bedrijven inzicht in de mogelijkheden van grootschalige rekenkracht of dataverwerking voor onder andere simulaties, modellering, data science en machine learning. SURF stelt hiervoor haar expertise met de e-infrastructuur ter beschikking. Voor een eventueel vervolgtraject stellen we een maatwerkofferte op; hiervoor gelden wel specifieke voorwaarden.