Toelichting Challenge 2

Persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving 

Welke invloed hebben de volgende drie aspecten op het onderwijs en de bijbehorende leeromgeving? En hoe gaat de toekomstige leeromgeving er daardoor uitzien?

 • Fysieke leeromgeving
  We worden ons steeds bewuster dat onderwijs en leren niet alleen in het klassieke klaslokaal of hoorcollegezaal plaatsvindt. Klassieke opstellingen veranderen steeds vaker in een opstelling voor activerend onderwijs of in een lab. Daarnaast vindt steeds meer van het onderwijs online plaats. En dat kan via een formele setting zoals een digitale leeromgeving maar ook via informele kanalen zoals social media. In de literatuur komen we indelingen als formele en informele leren, virtual en hybrid, of In-Class en Out-of-Class tegen. Wat hebben deze inzichten voor een invloed op de fysieke leeromgeving, op de onderwijsruimtes in onze instellingen?
   
 • Persoonlijke leeromgeving
  De laatste jaren is de digitale leeromgeving steeds verder gepersonaliseerd. Gaat dit ook gebeuren met de fysieke leeromgeving? Of blijft deze one size fits all?
   
 • Technologische ontwikkeling
  De technologie staat niet stil. In onderwijsruimtes kunnen we steeds meer omgevings- en gebruikersdata meten: Temperatuur, zuurstofgehalte of datagebruik. Daarbij zal herkenningssoftware steeds beter worden zodat ook fysieke activiteit en gezichtsuitdrukkingen te analyseren zijn. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op het gebied van XR (AR/VR/MR/Haptisch) erg snel.

In deze challenge willen we samen met leveranciers en met studenten onderzoeken welke invloed bovenstaande ontwikkelingen hebben op de persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving? Ga je in een meubelopstelling zitten en past die zich aan jouw wensen of je fysieke gegevens? Geven we in de toekomst nog wel les in standaard hoorcollegezalen of zullen die vervangen worden door pop-up VR-multi-locatie leeromgevingen? We dagen het bedrijfsleven en studenten uit dit vorm te geven in een visie.

De challenge

Schets een beeld van de toekomst waarin digitale en fysieke leeromgeving samen komen en waarbij we optimaal gebruikmaken van onderwijskundige inzichten en technologische ontwikkelingen, waar mogelijk via daadwerkelijke demo-opstellingen.

Hierbij vragen we het volgende:

 • Laat zien wat jullie visie is op de toekomst is van onderwijs en de daarbij passende Persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving.
 • Maak deze visie zo concreet mogelijk met voorbeelden en uitwerkingen
 • Laat zien hoe jouw systeem kan bijdragen aan het realiseren van dit toekomstbeeld. Wat kan nu al, en wat kan mogelijk in de toekomst?
 • Laat via demo-opstellingen zien hoe de fysieke ruimte er in de toekomst uit kan zien.

Meer informatie

Terug naar de homepage van de Challenge day.