Toelichting Challenge 3

Wat is nodig voor een modulaire leeromgeving waarbij data tussen applicaties worden uitgewisseld? Wij dagen leveranciers van educatieve applicaties uit om de challenge Show and Share your data van #Challengeday aan te gaan:

Show & share your data

Een leeromgeving van de toekomst moet activerend, flexibel en persoonlijk onderwijs goed kunnen ondersteunen. Wat is daar voor nodig?  Data zullen in ieder geval een belangrijke rol spelen. In een modulair opgebouwde leeromgeving die bestaat uit diverse applicaties, worden (studie)data tussen de applicaties uitgewisseld.

Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk om te weten hoe leveranciers omgaan met vraagstukken over data-eigenaarschap, uitwisseling, standaarden, transparantie van algoritmes, ethiek en privacy/beveiliging.

De challenge

Laat zien hoe jouw applicatie onderdeel kan zijn van een modulaire leeromgeving en presenteer je visie op data(uitwisseling). 

Van leveranciers die deze challenge aangaan, wordt verwacht dat zij hun systeem koppelen aan de SURF Testomgeving DLO. Wij dagen leveranciers uit om inzichtelijk te maken hoe hun product werkt en hoe de data-uitwisseling vorm krijgt.

Wat vragen wij van leveranciers:

 • Koppel je product aan de SURF Testomgeving DLO via de standaarden die hiervoor in gebruik zijn.
 • Je publiceert data (publisher): Laat zien welke data je kan leveren aan andere applicaties en leg uit waarom jij verantwoordelijk bent voor het data object wat je creëert en met welke standaard je het object aan anderen aanbiedt.
 • Je bent vooral ontvanger van data (subscriber): Laat zien welke data je binnenhaalt vanuit andere applicaties en leg uit waarom jij dit data object nodig hebt in je tool. Gebruik je deze ter informatie of bewerk je ook de data?
 • Heb je genoeg aan standaarden om data uit te wisselen of zijn er afhankelijkheden in de tool die het noodzakelijk maken rechtstreeks met andere applicaties data uit te wisselen? Om welke data gaat het dan?
 • Laat zien hoe je bijdraagt aan leeromgeving van de toekomst.
 • Presenteer je visie op data: eigenaarschap, standaarden, transparantie van algoritmes, ethiek, privacy/beveiliging.
 • Reflecteer op de richtlijnen en ontwerpprincipes voor (studie)data-uitwisseling van SURF (informatie hierover wordt toegestuurd na inschrijving)

Meer informatie

Meer informatie over de modulaire leeromgeving vind je in de notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model (pdf). Hierin worden ook de door SURF ondersteunde standaarden beschreven:

 • LIS/OneRoster
 • LTI
 • XAPI
 • OOAPI
 • SAML/OIDC/VOOT

Terug naar de homepage van de Challenge day.