SURF Onderwijsawards

Jaarlijks reiken we prijzen uit om onderwijsvernieuwers een podium te geven om hun impact en bereik te vergroten én om anderen te inspireren. Wie nomineer jij voor de SURF Onderwijsawards 2021? In september kan je iemand nomineren.

Onderwijsawards-prijzen-2019

Ulrike Wild: winnaar SURF Onderwijsawards 2020

Ulrike Wild (WUR) is een van de winnaars van de SURF Onderwijsawards 2020. Ze krijgt zaken én mensen in beweging, dat is haar grote kracht. Binnen de WUR is ze de stuwende kracht achter digitalisering in onderwijs, de MOOC's, flexibilisering en digitale masters.

Ulrike Wild- Onderwijsawards 2020

Wie is Ulrike?

Ulrike Wild heeft visie. Voor haar geen geneuzel op de millimeter; liever kijkt ze ver voorbij de waan van de dag. Ondertussen begrijpt ze als geen ander dat zelfs de grootste reis begint met kleine stappen. Ulrike is directeur onderwijsvernieuwing binnen Wageningen University & Research (WUR), waar ze het programma flexibilisering en het programma open en online onderwijs leidt. Binnen de WUR is ze de stuwende kracht achter digitalisering in onderwijs, de MOOC's, flexibilisering en digitale masters.

Daarnaast maakt ze zich hard voor nationale samenwerking op het gebied van flexibel onderwijs. Dat doet ze onder meer in het Versnellingsplan en binnen de strategische alliantie WUR, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht.

Samen met Paul den Hertog van de Hogeschool van Amsterdam is ze aanvoerder van de Versnellingszone 'Flexibilisering van het onderwijs'. Met grote gedrevenheid en veel doorzettingsvermogen zet ze zich in voor het beslechten van juridische, technische en organisatorische hobbels die flexibilisering in de weg staan.

Dit zeggen collega's over Ulrike

'Ulrike werkt in de universitaire omgeving als inspirator en stuwende kracht: noodzakelijk om zaken in beweging te krijgen. Ze slaagt er zeer goed in mensen te enthousiasmeren, motiveren en overtuigen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op niveau van besturen en het ministerie. Het team open en online education van de WUR is door haar toedoen veranderd van een klein clubje in een belangrijke afdeling met veel invloed op onderwijsvernieuwing binnen de instelling.

Ze speelt een grote rol in diverse universitaire samenwerkingsverbanden en het Versnellingsplan. Daarnaast is ze op een uiterst positieve en constructie manier onderdeel van het debat over het nationale beleid over digitalisering en flexibilisering van het onderwijs. Daarmee is ze een van de leidende figuren geworden in de digitalisering, flexibilisering en samenhangende vernieuwing van het hoger onderwijs in Nederland.'

Dit zegt de jury over Ulrike

'Ulrike heeft een enorme power. Ze denkt groot en durft bijvoorbeeld aan de poten van de wetgeving te zagen. Ulrike is nooit bang om te zeggen waar het op staat. Haar gedrevenheid is een belangrijke motor achter de Versnellingszone Flexibilisering, waarmee ze samen met Paul den Hertog onvoorstelbaar grote stappen zet. Diezelfde combinatie van volharding en visie heeft de WUR veel gebracht. Inmiddels krijgt ze ook nationaal veel voor elkaar. Ulrike gelooft in aanpakken, van start gaan en kijken hoe ver je komt, en daarmee weet ze mensen van hoog tot laag in beweging te krijgen.'

‘Skate where the puck is going, not where it's been'
Ulrike Wild