Urban Resilience

In dit project werken de 4 Technische Universiteiten samen om OER (Open Educational Resources) te gebruiken in hun project over Urban Resilience in Delta Regions. Het is de bedoeling dat het gebruik van OER standaardpraktijk wordt voor wetenschappelijk personeel en dat andere (internationale) partners ook worden betrokken.

Open leermaterialen

Vakcommunity Urban Resilience leert studenten kijken door de lens van veerkracht

Vier Nederlandse technische universiteiten hebben een platform gebouwd voor toekomstige generaties ingenieurs. Het 4TU-project Urban Resilience in Delta Regions leidde tot een levendige vakcommunity die open leermaterialen over urban resilience verzamelt en ontwikkelt. Het pionierswerk vroeg om veel eigen veerkracht.

Lees meer

Instelling

Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research

Doel en doelgroep

Met het project willen de vier TU’s OER gebruiken en verder ontwikkelen binnen het thema Urban Resilience in Delta Regions. Ze willen daarmee bevorderen dat OER ook binnen andere engineering opleidingen wordt gebruikt. Het is de bedoeling dat de vier universiteiten het materiaal uit OER vervolgens op verschillende interactieve en flexibele manieren in de aangeboden opleidingen opnemen. Het gebruik van de OER moet een standaardpraktijk worden voor wetenschappelijk personeel en als katalysator dienen voor verdere uitbreiding. Het doel is om die uitbreiding op den duur ook internationaal vorm te geven.

Resultaten

Na twee jaar hebben de vier TU’s de volgende resultaten bereikt:

 1. Binnen de OER zijn er vijf theoretische modules ontwikkeld, zes uitgebreide casestudies en is er een simulatie- en spelomgeving voor de casestudies.
 2. De OER worden gebruikt in verschillende programma's en cursussen van WUR, UT, TU/e, TU Delft en in de masteropleiding Metropolitan Analysis, Design and Engineering van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.
 3. De ontwikkeling van OER is standaardpraktijk geworden in de 4TU.RE onderwijsgemeenschap.
 4. Acht extra instellingen hebben zich bij deze onderwijsgemeenschap aangesloten (twee Nederlandse universiteiten, twee internationale universiteiten en vier externe stakeholders).

Ontwikkelde materialen

 • Urban Resilience Community Page on edusources
 • End Products:
  • Publication Roadmap
  • Form for uploading OERs
  • OER check and consent form
  • Overview of 4TU urban resilience platform content
  • Advise for developing a resource tracking protocol and progress sheet (upon request)
  • RE OER Uptake Market Survey
 • Dutch and International Case Studies
 • RElastiCity online  game  materials.  Includes:  print  and  play  game  and customizable game with blank cards to be filled in; game rules; background document for creating your own game and game session facilitator’s manual. Published on Edusources
 • 5 gamebox versions of RElastiCIty created for promotional purposes and community building exercises.
 • OER uptake survey (in development)

Contactpersoon voor vragen

Dr. Tina Comes, t.comes@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2019 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.