Use case: edubadges zijn dé manier om studenten te belonen voor vaardigheden

Alle studenten krijgen hetzelfde diploma, maar hoe zorg je dat ze zich toch kunnen onderscheiden? Onder andere door ze te belonen voor vaardigheden die ze opdoen. Bij mboRijnland kunnen studenten daarvoor edubadges verdienen: digitale certificaten die ze ook op hun cv kunnen zetten.

Ron de Graaf

Bij iedere open dag of voorlichtingsdag is hij aanwezig. mboRijnland kent 1 student die op elke open dag zijn verhaal vertelt. Op zaterdag of in de avonduren: hij is er altijd. Deze student laat iets bijzonders zien, wat anderen niet laten zien. Motivatie en bereidheid om zich in te zetten voor zijn school. “Het uitreiken van een edubadges is onze manier om hem hiervoor te bedanken”, aldus Ron de Graaf projectleider Future Skills en docent bij mboRijnland. 

Sinds 2020 kent mboRijnland edubadges toe aan studenten die op een bepaald ‘level’ belangrijke vaardigheden beheersen. In het project Future Skills staan vaardigheden centraal die studenten in de toekomst nodig hebben. De Graaf vertelt over de keuze voor edubadges en hoe hij studenten en docenten enthousiast kreeg.

Columbusmodel

“Het is goed om eerst wat uit te leggen over deze vaardigheden”, begint De Graaf, “want die staan aan de basis van onze keuze voor edubadges. We hebben als instelling gekozen om te werken met het Columbusmodel voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit model bevat 12 vaardigheden die iedereen nu en in de toekomst zou moeten beheersen. We vinden dit dan ook erg belangrijk voor onze studenten. Het gaat in dit model om dragende vaardigheden (zoals wendbaarheid en kritisch denken), verbindende vaardigheden (zoals communiceren en samenwerken) en stuwende vaardigheden (zoals mediawijsheid en ict-vaardigheden).

Studenten onderscheiden zich met edubadge

We hebben zeer verschillende studenten in huis, van het ene uiterste, achteroverleunend, hakken over de sloot, tot het andere uiterste: de student die altijd aanwezig is en het werk op orde heeft. Beide studenten krijgen aan het eind van de rit exact hetzelfde diploma.

We zochten een manier om een student die een bepaalde vaardigheid beheerst positief te kunnen waarderen, zodat deze student zich kan onderscheiden. We hebben ervoor gekozen dit te doen door het toekennen van een edubadge. Daar hebben ze in het latere leven veel aan. Immers: iedere sollicitant kan zeggen dat hij goed kan samenwerken, maar als je deze vaardigheid ook kunt aantonen met een edubadge, dan heb je al gauw een pré.”

'We zochten een manier om een student die een bepaalde vaardigheid beheerst positief te kunnen waarderen, zodat deze student zich kan onderscheiden'
Ron de Graaf

Vaardigheden en bijzondere prestaties belonen

We hebben van alle vaardigheden een rubric (beoordelingsinstrument) samengesteld met criteria om studenten te beoordelen. Elke vaardigheid kent 5 levels. Bij het behalen van level 4 en 5 ontvang je een edubadge. Level 4 is mbo-niveau, bij level 5 zit je op mbo+-niveau, richting hbo. We duiden dit bewust met ‘levels’, om de verwarring met de mbo-niveaus te voorkomen. We hebben onze rubric laten valideren en hem daarna via SURF voorgelegd aan andere roc’s. Daardoor kunnen we het nu gebruiken als basis voor onze vaardigheidsbadges.

Naast de vaardigheden bieden we ook edubadges aan voor bijzondere prestaties. Een student heeft zich bijvoorbeeld een jaar lang ingezet voor de studentenraad. Dat zegt iets over de student, hij of zij is bereid een stapje extra te doen. Dat verdient dan ook wat extra’s. We reiken geen badges uit op inhoud, daar is het diploma voor.

Resultaten uit de pilot

We hebben in 2020 in de afdelingen Bakkerij en Horeca een pilot met edubadges gedraaid.  Onze projectgroep bestaat uit docenten uit verschillende teams, daarnaast hebben we klankbordgroepen voor docenten en studenten. Vorig jaar hadden we ook een community of practice en daarin zaten ook studenten die onderzochten wat wel en niet werkt. Daar kwamen goede punten uit; de vragenlijsten waarmee studenten zichzelf en anderen beoordeelden waren bijvoorbeeld te lang. Daarnaast vonden studenten het lastig om de vaardigheden van anderen te beoordelen. Daarom zijn we nu overgestapt op een portfolio waarin studenten twee maanden bijhouden hoe ze een vaardigheid toepassen. Daarna beoordelen ze zelf hun eigen portfolio op basis van de rubrics en laten ze een ander persoon ook een beoordeling doen (praktijkbegeleider, medestudent, docent of iemand anders). Met beide beoordelingen gaan ze naar de docent die het eindoordeel geeft. Na deze aanpassingen konden we goed verder.

'De reacties van collega’s die er in de praktijk mee werken zijn positief: het levert ze niet veel werk op'
Ron de Graaf

Voorlichting aan bedrijven

We zijn begonnen met twee teams van het college Dienstverlening en dit is uitgebreid naar het hele college, dat zijn ongeveer 2.000 studenten. Volgend jaar willen we ook andere colleges aanhaken, dan zouden we 15.000 studenten bedienen. Daar moet veel werk voor verricht worden, bijvoorbeeld op het vlak van bekendheid bij bedrijven. Een groot bedrijf als Microsoft reikt bijvoorbeeld zelf ook badges uit, maar binnen het mkb is de badge echt nog onbekend. In de tweede helft van dit schooljaar gaan we de bedrijven van onze beroepspraktijkvorming inlichten: wat zijn de voordelen voor het bedrijf en voor de student.

Van hakken in het zand naar enthousiasme

We brengen de edubadge uiteraard ook intern onder de aandacht. Vorig jaar hebben we voorlichting gegeven in bijna alle teams van het college Dienstverlening. Sommigen zetten toen de hakken in het zand, bang dat het te veel werk zou zijn of te veel tijd zou kosten. Nu ben ik op individueel niveau in gesprek met docenten en dan blijkt het allemaal wel mee te vallen. Ik krijg er een kick van als ik de weerstand kan wegnemen. Op dit moment hebben bijna alle college’s aangegeven aan te willen sluiten.

En de reacties van collega’s die er in de praktijk mee werken zijn positief: het levert ze niet veel werk op. Dat zei ik ze altijd al, maar ze geloven het nu ook! De radertjes in de hoofden draaien en ze komen zelf met nieuwe ideeën: nu kunnen we ook dit en óók dat! Daar word ik enthousiast van. Want ik geloof echt dat de edubadges verandering brengen. We hebben in het onderwijs de neiging om extra aandacht te geven aan hen die het niet redden of dreigen uit te vallen. Studenten die het goed doen, daar hebben we het te weinig over. Met edubadges gaan we focussen op die goede studenten.