UU: Onderwijsvernieuwing en breder delen

Vanuit Educate-it, het onderwijsvernieuwingsprogramma van de Universiteit Utrecht, wordt sterk ingezet op blended learning. In het strategisch plan voor 2016-2020 belooft de universiteit de studenten een inspirerende en uitdagende leeromgeving.

2 studenten praten op trap

Bestaande praktijk van delen formaliseren

Een tweede aanleiding voor de UU is dat er een bestaande, informele praktijk van delen bestaat. "Tussen collega's binnen een opleiding, departement of faculteit wordt wel gedeeld," zegt Rogier Schumacher, faculty liaison Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. "Er vindt ook wat 'grensverkeer' plaats, zoals tussen geneeskunde en biologie. Maar het delen verloopt via USB-sticks, mailtjes en de DLO. Bovendien blijft het materiaal tussen medewerkers 'hangen'." Net als bij hogeschool Inholland is de gedachte dat een meer geformaliseerde manier van delen leidt tot meer beweging en efficiëntie.

Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo´s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert
Rogier Schumacher

Meer onderwijs over faculteiten heen

Vanuit het onderzoek wordt bij de UU sterk ingestoken op vraagstukken die een interdisciplinaire samenwerking vereisen, zoals klimaatverandering. Ook in onderwijsverband is er steeds meer contact tussen faculteiten. Zo verzorgen de faculteiten REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) en Geesteswetenschappen gezamenlijk een programma waarin filosofie, politicologie en economie worden gecombineerd. Schumacher: "Dat grensverkeer heeft implicaties voor ons onderwijs. Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo´s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert."

Didactische vormen delen

Hergebruik van open leermaterialen leidt tot meer synergie over departementen en faculteiten heen. Docenten zouden bijvoorbeeld meer didactische modellen kunnen uitwisselen. Schumacher: "Ik kan me voorstellen dat docenten niet alleen niet alleen op basis van inhoud gaan delen. Zo heeft een docent hier een 'Spel van de Gouden Eeuw' ontwikkeld als werkvorm binnen zijn onderwijs. Dat is als didactische vorm mogelijk ook elders toepasbaar."

In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen
Rogier Schumacher

Open science

De universiteitsbibliotheek van de UU heeft sterk ingezet op open access, vanuit het grotere raamwerk van open science. Dat proces wordt inmiddels breder gedragen binnen de instelling. Schumacher kan zich ook voorstellen dat open leermaterialen worden meegenomen in deze ontwikkeling.

"Het strategisch beleid is gericht op het openen van de universiteit naar de maatschappij toe," zegt hij. "In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen. Zo´n beleid vormt ook een goed kader om ons leermateriaal meer open te maken dan het tot nu toe is."

Over Rogier Schumacher

Rogier Schumacher

Rogier Schumacher is faculty liaison Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. "Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo´s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert. In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen."