Stappenplan Vakcommunity open leermaterialen

Als je open leermaterialen maakt, deelt en hergebruikt, is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt samenwerken makkelijker. Met dit stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. Heb je al een community, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

Oudere man met jongere man kijkend naar interactief scherm

Vakcommunity's in de praktijk

Hoe werken vakcommunity's in de praktijk. Lees hier voorbeelden van succesvolle vakcommunity's.

In Nederland wordt al enige tijd ervaring opgedaan door vakcommunity’s met het samen bouwen aan hoogstaande open collecties leermaterialen. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling waarbinnen samenwerkende docenten de kans krijgen te werken aan een cultuurverandering en een collectie open leermaterialen. Het van alle projecten. Bekijk de projecten uit deze regeling, waarbij organiseren van een vakcommunity altijd een onderdeel is: Projecten leermaterialen delen en hergebruiken.

Deskundigen

Wat weten we uit onderzoek over de rol van vakcommunity's bij het maken en delen van leermaterialen? Wanneer werkt het wel en wanneer niet? Karel Kreijns, hoogleraar Technology-Enhanced Collaborative Learning, en Peter Sloep, emeritus hoogleraar Technology-Enhanced Learning vertellen erover in het artikel Vakcommunity’s, experts aan het woord.

Praktijkvoorbeelden

Bij de samenstelling van dit stappenplan hebben we uitgebreid met leden van vier vakcommunity’s gesproken over hun ervaringen. In vier artikelen geven zij inzicht in hoe zij hun community georganiseerd hebben rond leermaterialen delen en hergebruiken en hoe zij leden actief hebben gekregen en houden. 

Community Ecotoxicologie

logo environmental toxicology

Docenten milieutoxicologie en professionals hebben vanuit de community Ecotoxicologie samengewerkt aan een open tekstboek met ongeveer 100 modules. Hiermee hebben ze het milieutoxicologie-onderwijs weten te vernieuwen en stroomlijnen.

Lees het praktijkvoorbeeld van de vakcommunity Ecotoxicologie waarin Kees van Gestel, hoogleraar Ecotoxicologie van bodemecosystemen van de Vrije Universiteit tips geeft.

Community 4TU.Ethics

logo 4TU Ethics and Technology

In de community 4TU.Ethics werken docenten ethiekonderwijs aan ingenieursopleidingen gezamenlijk aan open casus-gebaseerde oefeningen met als voornaamste doel leermaterialen op systematische wijze aan te bieden zodat ze makkelijk te hergebruiken zijn.

Lees het praktijkvoorbeeld 4TU.Ethics waarin Tijn Borghuis, managing director 4TU.Ethics, tips geeft vanuit de community.

Community Verpleegkunde

Logo Landelijk overleg opleidingen verpleegkunde

De vakcommunity van HBO verpleegkunde is al enkele jaren succesvol bezig met het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Met ruim 700 leden zijn ze ook nog eens een hele grote community! Al hun ervaringen delen zij op hun eigen website: samenhbovpk.blogspot.com. Een succesfactor van hun community is dat ze per instelling naast een inhoudelijke expert ook een community-ambassadeur aanstellen.

Lees het praktijkvoorbeeld HBO Verpleegkunde waarin Dorine Koopman, communitymanager HBO verpleegkunde, vertelt over de community.

Community Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads

logo wiskunde en didactiek

De vakcommunity rond samenwerkende lerarenopleiders Wiskunde wil onderwijs in vakdidactiek voor lerarenopleidingen wiskunde verbeteren door het samen ontwikkelen en delen van leermaterialen.

Lees de tips van Theo van den Bogaart, lerarenopleider wiskunde van de Hogeschool Utrecht in het praktijkvoorbeeld Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads en neem een kijkje op wiskundedidactiek.nl.