Vakcommunity’s stimuleren om samen digitale leermaterialen te maken

Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als docenten daarin samen optrekken, kunnen zij daar veel voordelen mee behalen. Vakdocenten die binnen een community samenwerken kunnen gemakkelijk leermaterialen uitwisselen en gezamenlijk een up-to-date collectie opbouwen om zo de kwaliteit van leermaterialen te verhogen.

Volwassenen in gesprek in een creatieve ruimte

Mooi voorbeeld van een vakcommunity die een open toegankelijke databank met statistiekopgaven deelt.

Samenwerking in een vakcommunity

Binnen diverse community’s van vakdocenten wordt samengewerkt aan het opbouwen en beheren van een collectie open leermaterialen. Zij beheren een eigen repository en brengen samen in kaart waaraan behoefte bestaat binnen het vakgebied. Missen er bepaalde leermaterialen, dan wordt gericht gewerkt aan het vullen van hiaten in de collectie middels co-creatie.

  Checklist

  • Biedt een repository aan waar docenten leermaterialen kunnen publiceren en delen;
  • Informeer docenten over open licentie (bijv. Creative Commons), metadateren en auteursrechten;
  • Ontwikkel een vakvocabulaire op basis van een gemeenschappelijke taal, die ook aansluit op de metadata die meegegeven wordt;
  • Geef leermaterialen een keurmerk, gebaseerd op een kwaliteitsmodel van de vakcommunity;
  • Zorg voor een levendige en betrokken (online) community;
  • Besteed aandacht aan open leermaterialen op bijeenkomsten met vakgenoten.

  Ondersteuning bij opzetten van vakcommunity

  Wil je ook een actieve vakcommunity opzetten om makkelijker samen te werken? SURF ontwikkelde een stappenplan om stapsgewijs een community rond open leermaterialen op te bouwen. En als je al een community hebt, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

  Ga naar Stappenplan Vakcommunity rond open leermaterialen

  Samen een vakvocabulaire ontwikkelen

  Vakvocabulaires zijn een belangrijk instrument voor het uitwisselen van open leermaterialen. Als een docent die open leermaterialen deelt het materiaal tagt met trefwoorden uit de vakvocabulaire, kan een vakgenoot het materiaal makkelijk vinden. Een vakvocabulaire is krachiger als het op landelijk niveau gedragen en onderhouden wordt door een vakcommunity.

  Heb jij ondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat de digitale leermaterialen goed vindbaar zijn? SURF ontwikkelde een stappenplan om je daarbij te helpen.

  Ga naar Stappenplan Vakvocabulaire

  Praktijkvoorbeelden

  Experts binnen de vakcommunity's Information Literacy, Urban Resilience en Sharestats vertellen over hun ervaringen, waarom delen belangrijk is én welke rol edusources speelt.Lees de use cases

  Stimuleringsregeling impuls voor vakcommunity's

  Binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen zijn diverse praktijkvoorbeelden van vakcommunity's, waarbij docenten samenwerken, experimenteren en leermaterialen delen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en hun tijd efficiënter te gebruiken.
  Laat je inspireren door de projecten binnen de stimuleringsregeling

  Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken'

  Flyer Verrijk je onderwijs met open leermaterialen
  1. Reguliere onderwijsontwikkeling
  2. Informeel delen van leermaterialen
  3. Formeel gebruik van open leermaterialen
  4. Eigen leermaterialen formeel delen
  5. Samenwerking in de vakcommunity

  Flyer 5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken