Vakcommunity’s stimuleren om samen digitale leermaterialen te maken

Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als docenten daarin samen optrekken, kunnen zij daar veel voordelen mee behalen. Vakdocenten die binnen een community samenwerken kunnen gemakkelijk leermaterialen uitwisselen en gezamenlijk een up-to-date collectie opbouwen om zo de kwaliteit van leermaterialen te verhogen.

Volwassenen in gesprek in een creatieve ruimte

Samenwerking in de vakcommunity

Binnen diverse community’s van docenten wordt samengewerkt aan het opbouwen en beheren van een collectie open leermaterialen. Zij beheren een eigen repository en brengen samen in kaart waaraan behoefte bestaat binnen het vakgebied. Missen er bepaalde leermaterialen, dan wordt gericht gewerkt aan het vullen van hiaten in de collectie middels co-creatie.

Checklist

 • Biedt een repository aan waar docenten leermaterialen kunnen publiceren en delen;
 • Informeer docenten over open licentie (bijv. Creative Commons), metadateren en auteursrechten;
 • Ontwikkel een vakvocabulaire op basis van een gemeenschappelijke taal, die ook aansluit op de metadata die meegegeven wordt;
 • Geef leermaterialen een keurmerk, gebaseerd op een kwaliteitsmodel van de vakcommunity;
 • Zorg voor een levendige en betrokken (online) community;
 • Besteed aandacht aan open leermaterialen op bijeenkomsten met vakgenoten.

Stappenplan Vakcommunity rond open leermaterialen

Wil je ook een actieve vakcommunity opzetten om makkelijker samen te werken? Met dit stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. En als je al een community hebt, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

Samen een vakvocabulaire ontwikkelen

Vakvocabulaires zijn een belangrijk instrument voor het uitwisselen van open leermaterialen. Als een docent die open leermaterialen deelt het materiaal tagt met trefwoorden uit de vakvocabulaire, kan een vakgenoot het materiaal makkelijk vinden. Een vakvocabulaire is krachiger als het op landelijk niveau gedragen en onderhouden wordt door een vakcommunity.

Stappenplan Vakvocabulaire

Werk je in een opleidingsvereniging, beroepsvereniging of een vakcommunity en wil je vanuit dit samenwerkingsverband open leermaterialen beschikbaar stellen? Zorg er dan voor dat de digitale leermaterialen goed vindbaar zijn. Het stappenplan Vakvocabulaire helpt daarbij.

Praktijkvoorbeelden

Er zijn diverse domeinspecifieke samenwerkingsverbanden die effectief open leermateriaal uitwisselen. In de publicatie good practices van vakcommunity's lees je hoe zij het delen van leermaterialen organiseren en welke succesfactoren en hindernissen zij tegenkwamen.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022

Ook binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen zijn diverse praktijkvoorbeelden van vakcommunity's, waarbij docenten samenwerken, experimenteren en leermaterialen delen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en hun tijd efficiënter te gebruiken.
Laat je inspireren door de projecten binnen de stimuleringsregeling

Vakcommunity's die willen experimenteren met open leermaterialen kunnen subsidie aanvragen met de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Lees meer over de stimuleringsregeling

Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken'

Flyer Verrijk je onderwijs met open leermaterialen
 1. Reguliere onderwijsontwikkeling
 2. Informeel delen van leermaterialen
 3. Formeel gebruik van open leermaterialen
 4. Eigen leermaterialen formeel delen
 5. Samenwerking in de vakcommunity

Flyer 5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken