Van onderwijsvisie naar inrichting digitale leeromgeving

Hoe maak je als instelling de vertaling van de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving? Deze uitgave gaat in op veelvoorkomende onderdelen van de onderwijsvisie en wat die betekenen voor de inrichting van de leeromgeving. We doen dit aan de hand van 6 casusbeschrijvingen.

Digitale leeromgeving

Leeromgeving die onderwijs optimaal ondersteunt

Het is een grote uitdaging om de digitale leeromgeving zo te organiseren dat deze veilig en betrouwbaar is én tegelijkertijd ruimte biedt aan de wensen en eisen van de verschillende gebruikers. De notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse componenten naar één geheel’, beschrijft deze uitdaging vanuit een technische insteek. In deze thema-uitgave gaan we in op de onderwijskant: hoe kom je nu tot een digitale leeromgeving die het onderwijs optimaal ondersteunt?

Casusbeschrijvingen en succesfactoren

Om een goed beeld te krijgen van wat speelt bij deze vertaling en hoe instellingen hiermee omgaan, hebben we gesprekken gevoerd met experts vanuit 6 instellingen. De bevindingen hebben we verwerkt in 6 casusbeschrijvingen. In de uitgave gaan we in op kenmerkende onderdelen van de onderwijsvisie die binnen veel instellingen terugkomen. We beschrijven wat die onderdelen betekenen voor de inrichting van de leeromgeving. In het tweede hoofdstuk beschrijven we hoe didactische vraagstukken een rol spelen. Het derde en laatste hoofdstuk geeft een overzicht van succesfactoren voor een digitale leeromgeving die aansluit bij innovatief onderwijs.

Voor wie

De uitgave is bedoeld voor bestuurders, managers, onderwijskundigen, informatiedeskundigen, beleidsadviseurs op het terrein van onderwijs én van ict, die aan de slag gaan of betrokken zijn bij de ontwikkeling en inrichting van de digitale leeromgeving.

Lees meer over digitale leeromgevingen

•    Van onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving (pdf)
•    Notitie: Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse componenten naar één geheel (pdf)