Veilig digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

In 2025 kunnen studenten tijd- en plaats onafhankelijk kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgen én toetsen maken. Het maakt hierbij niet uit of een student fysiek in dezelfde ruimte als de docent aanwezig is, of elders in de onderwijsinstelling, of buiten de onderwijsinstelling onderwijs volgt. Hoe wil SURF dit doel samen met instellingen realiseren?

  Voor welke uitdagingen staan instellingen?  

  Digitaal toetsen gaat over de inzet van ict in het proces van toetsen of beoordelen. Om het toetsproces te organiseren en ondersteunen heb je een professionele toets- en beheerorganisatie nodig. Om gecontroleerd en op grote schaal digitale toetsen af te nemen is een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en verwerking van belang. Niet alleen voor docenten, maar ook andere betrokkenen betekent dit een nieuwe manier van werken.

  Uitdagingen zijn:

  Wat is er tot nu toe gedaan op het vlak van digitaal toetsen?

  In de afgelopen jaren hebben instellingen geïnvesteerd in faciliteiten om digitaal toetsen op grotere schaal binnen hun instelling mogelijk te maken. Ze investeerden in de inrichting van toetszalen, deden aanbestedingen voor de aanschaf van digitale toetssystemen en er is bij veel instellingen ervaring opgedaan met flexibel toetsen via een eigen device van studenten (BYOD), dan wel via een device van de instelling.

  De coronacrisis heeft vervolgens een enorme boost gegeven aan het afnemen van digitale toetsen en vooral ook aan het inzetten van software voor online proctoring. Ook heeft het de discussie rond de rol van toetsen binnen de onderwijsprogramma’s extra leven ingeblazen, naast het feit dat ook de vraag om toenemende flexibilisering en de toename van blended onderwijsvormen eraan bijdragen dat er anders wordt gekeken naar de rol en positie van (digitaal) toetsen. Er ontstaat meer belangstelling voor het inzetten van formatieve toetsen, voor het toetsen van hogere orde vaardigheden, authentiek toetsen en anyplace anytime anywhere toetsen.

  Wat doet SURF met de veranderende rol van digitaal toetsen?

  Inmiddels is duidelijk dat ook na de coronacrisis digitaal toetsen op veel grotere schaal zal plaats blijven vinden dan voor de coronacrisis. Daarbij doen zich verschillende vraagstukken voor waarvoor SURF samen met de instellingen kan zoeken naar oplossingen:

  • Toename volume digitaal toetsen
  • Online proctoring
  • Anyplace, anytime, anywhere assessment
  • Authentiek toetsen
  • Standaarden en uitwisselbaarheid

  In 2021 werkt SURF aan een gemeenschappelijke visie op applicatiecomponenten die van toegevoegde waarde zijn voor zowel het onderwijs als de markt. We voeren enkele verkenningen uit en we kijken naar dienstontwikkeling in de vorm van een virtuele toetswerkplek.

   Samen met de werkgroep Digitaal toetsen op afstand  

   Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de pandemie hoog op de agenda. De werkgroep Digitaal toetsen op afstand van het Versnellingsplan zet zich in om de kennisontwikkeling rond dit onderwerp te bundelen en kijkt vooruit naar de toekomst door een visie op dit thema te ontwikkelen. Lees meer op de website van Versnellingsplan

   SURF Communities verbindt mensen

   SURF Communities

   Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG) Digitaal toetsen.

   Naar de SIG Digitaal toetsen

   Blijf op de hoogte

   Meld je aan voor de updates over digitaal toetsen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

   Meld je aan