Veilig digitaal toetsen

Digitaal toetsen bespaart je nakijktijd, maakt snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen mogelijk en kan studenten van gerichte feedback voorzien. Als je serieus werk wilt maken van digitaal toetsen, bijvoorbeeld als je het voor een hele opleiding of instelling wilt invoeren, dan loop je tegen verschillende vraagstukken aan.

 

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Wat is digitaal toetsen?

Digitaal toetsen gaat over de inzet van ICT in het proces van toetsen of beoordelen. ICT kan niet alleen ingezet worden bij het afnemen van toetsen (via een computer, mobiel of ander device) maar in vrijwel alle fasen van de toetscyclus.

Wat levert het op voor de docent en student?

Studenten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgen en toetsen maken. Het maakt hierbij niet uit of een student fysiek in dezelfde ruimte als de docent aanwezig is, of elders in de onderwijsinstelling, of buiten de onderwijsinstelling onderwijs volgt.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?  

Om het toetsproces te organiseren en ondersteunen heb je een professionele toets- en beheerorganisatie nodig. Om gecontroleerd en op grote schaal digitale toetsen af te nemen is een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en verwerking van belang. Niet alleen voor docenten, maar ook andere betrokkenen betekent dit een nieuwe manier van werken.

Uitdagingen zijn:

Wat is er tot nu toe gedaan op het vlak van digitaal toetsen?

In de afgelopen jaren hebben instellingen geïnvesteerd in faciliteiten om digitaal toetsen op grotere schaal binnen hun instelling mogelijk te maken. Ze investeerden in de inrichting van toetszalen, deden aanbestedingen voor de aanschaf van digitale toetssystemen en er is bij veel instellingen ervaring opgedaan met flexibel toetsen via een eigen device van studenten (BYOD), dan wel via een device van de instelling.

De coronacrisis heeft vervolgens een enorme boost gegeven aan het afnemen van digitale toetsen en vooral ook aan het inzetten van software voor online proctoring. Ook heeft het de discussie rond de rol van toetsen binnen de onderwijsprogramma’s extra leven ingeblazen, naast het feit dat ook de vraag om toenemende flexibilisering en de toename van blended onderwijsvormen eraan bijdragen dat er anders wordt gekeken naar de rol en positie van (digitaal) toetsen. Er ontstaat meer belangstelling voor het inzetten van formatieve toetsen, voor het toetsen van hogere orde vaardigheden, authentiek toetsen en anyplace anytime anywhere toetsen.

Wat doet SURF met de veranderende rol van digitaal toetsen?

Inmiddels is duidelijk dat ook na de coronacrisis digitaal toetsen op veel grotere schaal zal plaats blijven vinden dan voor de coronacrisis. Daarbij doen zich verschillende vraagstukken voor waarvoor SURF samen met de instellingen kan zoeken naar oplossingen:

 • Toename volume digitaal toetsen
 • Online proctoring
 • Anyplace, anytime, anywhere assessment
 • Authentiek toetsen
 • Standaarden en uitwisselbaarheid

In 2021 werkt SURF aan een gemeenschappelijke visie op applicatiecomponenten die van toegevoegde waarde zijn voor zowel het onderwijs als de markt. We voeren enkele verkenningen uit en we kijken naar dienstontwikkeling in de vorm van een virtuele toetswerkplek.

  In samenwerking met de werkgroep Digitaal toetsen op afstand  

  Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de pandemie hoog op de agenda. De werkgroep Digitaal toetsen op afstand van het Versnellingsplan zet zich in om de kennisontwikkeling rond dit onderwerp te bundelen en kijkt vooruit naar de toekomst door een visie op dit thema te ontwikkelen. Lees meer op de website van Versnellingsplan.

  SURF Communities verbindt mensen

  SURF Communities

  Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG) Digitaal toetsen.

  Naar de SIG Digitaal toetsen

  Blijf op de hoogte

  Meld je aan voor de updates over digitaal toetsen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

  Meld je aan