Digitaal toetsen en beoordelen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij de toets geen afrekenmoment meer is maar een leermoment.

Student achter computer

Veilig en flexibel toetsen

De meerderheid van toetsen wordt digitaal afgenomen. En dat leidt tot een een grote vraag naar toetswerkplekken. En liefst ook flexibele toetswerkplekken, zo blijven dure ruimtes ook voor andere activiteiten beschikbaar.

Flexibel toetsen kan via instellingsbeheerde laptops en chromebooks, maar ook via BYOD (de eigen laptop van de student). Voor een deel van de toetsen (circa 10%) is het wenselijk om te kunnen schakelen naar additionele software, dat noemen we ook wel applicatief toetsen. Tijdens de toets kan de student dan vanuit het toetsplatform naar andere applicaties, bijvoorbeeld voor het maken van berekeningen, code of tekeningen.  

Applicatief toetsen: tijdens de toets schakelen naar andere applicaties  

Samen met de SIG Digitaal toetsen is in kaart gebracht hoe een virtuele toetswerkplek, waarbij de student tijdens de toets kan schakelen naar andere applicaties (zoals Excel of Matlab), eruit zou kunnen zien. Dit is technisch mogelijk. De uitdaging is om het schaalbaar te maken en het flexibel te koppelen met andere systemen en de kosten beheersbaar te houden.  Lees meer over in het rapport.

De Virtuele Toetswerkplek, een inventarisatie onder instellingen'
Minimal viable product (MVP) Virtuele toetswerkplek

Online proctoring

Online proctoring is een vorm van plaatsonafhankelijke digitale toetsafname, waar bij surveillance online plaatsvindt, met behulp van speciale software. Om instellingen te informeren over online proctoring maakte SURF een whitepaper online proctoring. Ook ontwikkelde SURF een website voor studenten met informatie over online proctoring.