Veilig digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Veilig toetsproces

Het veilig maken van het toetsproces is niet eenvoudig; er bestaat helaas geen algemene oplossing voor. Om je toch te ondersteunen bij het veilig maken van het gehele toetsproces, hebben wij samen met experts een werkboek ontwikkeld en  een keuzemodel voor veilige toetsafname.

Werkboek Veilig toetsen

Studente achter computer

Heb je ondersteuning nodig bij het veilig maken van het toetsproces van je instelling? Maak dan gebruik van het Werkboek Veilig toetsen vol handige tips en tools.

Download werkboek

Keuzemodel veilige toetsafname

Jongen achter computer

Hou jij je bezig met veiligheid rondom digitale toetsafname? Het Keuzemodel veilige toetsafname geeft antwoord op je vragen rondom digitaal toetsen. Wanneer gebruik je eigen pc’s, wanneer bring your own device (BYOD) en wanneer online proctoring?

Download het keuzemodel