Veilige digitale toetsafname : Hoe doe je dat?

Digitaal toetsen roept beveiligingsvragen op. Het richtsnoer Veilige digitale toetsafname (versie 2.0, mei 2014) geeft je tips, praktijkvoorbeelden en antwoorden op vragen over risico’s en mogelijke maatregelen.

Studenten achter de computer voor digitale toets

Risico's digitaal toetsen

We maakten dit richtsnoer met inbreng van experts uit verschillende instellingen. Volgens de experts zijn de belangrijkste risico’s van digitale toetsafname:

 • Niet kunnen aantonen dat de toets rechtmatig verlopen is.
 • Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, met als gevolg verloren toets-resultaten en imagoschade.
 • Fraude door ongeoorloofd samenwerking en afkijken.

We bespreken de risico's en maatregelen rondom de volgende onderwerpen:

 • Structuur: infrastructuur & individuele toets
 • Governance en compliance
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Techniek
 • Toetslokaal
 • Surveillanten
 • Toetsafname
 • Inzage toetsresultaten

Daarnaast bevat het richtsnoer 4 casussen van instellingen over hun toetsinfrastructuur. We beschrijven de onderdelen waar maatregelen zijn genomen om de beveiliging te verbeteren.

In versie 2.0 van mei 2014 is het richtsnoer aangevuld met uitkomsten van ethical hacks uit experimenten van ons SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het Innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet.