Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe pak je het verbeteren van de gebruikerservaring in de samengestelde leeromgeving praktisch aan? In deze publicatie lees je hoe je gebruik maakt van de feedback van gebruikers om tot verbeteringen te komen van de gebruikerservaring. En wat de geleerde lessen zijn van instellingen die zich al langer met dit onderwerp bezighouden.

gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Praktische aanpak gebruikerservaring

In 2019 verscheen al de Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving. Die beschrijft op vrij conceptueel niveau wat er komt kijken bij het verbeteren van de gebruikerservaring in een samengestelde leeromgeving. In deze notitie lees je hoe je deze verbetering praktisch aanpakt. Hoe maak je gebruik van de feedback van gebruikers om tot verbeteringen te komen?

De uitdagingen bij het verbeteren van de gebruikerservaring

Het verbeteren van de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving is een complex proces. De digitale leeromgeving bestaat uit een geheel van applicaties dat een onderwijsinstelling inricht voor onderwijs en onderzoek. Een complex landschap, historisch gegroeid en bestaand uit allerlei applicaties met een eigen levensduur, zoals studentinformatiesystemen, roostersystemen, samenwerkomgevingen, een learningmanagementsysteem (LMS) en een portaal.

De onderwijs- en onderzoeksapplicaties binnen de digitale leeromgeving worden in de regel geleverd door verschillende leveranciers. Daardoor heeft elke toepassing een eigen gebruikersinterface. Veel applicaties gebruiken data vanuit andere applicaties of wisselen onderling gegevens uit, zoals gebruikersgegevens, content en metadata. Sommige applicaties integreren goed met elkaar, mede door standaarden voor gegevensuitwisseling. Voor andere applicaties is integratie lastiger te bewerkstelligen. De onderlinge samenhang tussen de applicaties is dus in eerste instantie niet vanzelf aanwezig. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruiker is onderlinge samenwerking echter wel gewenst.

Wat verwacht de gebruiker?

De belangrijkste gebruikers van de digitale leeromgeving zijn studenten en docenten. Ook onderwijsontwikkelaars, medewerkers van ondersteunende diensten, beheerders en externen werken regelmatig met (en aan) de digitale leeromgeving. Gebruikers verwachten dat ze terechtkomen in een samenhangend geheel. Ze willen dat:

  • informatie up-to-date en goed vindbaar is;
  • direct duidelijk is welke educatieve en generieke applicaties, zoals mail en agenda, er binnen de leeromgeving beschikbaar zijn;
  • ze direct kunnen zien welke applicaties voor hen beschikbaar zijn.

Geleerde lessen van instellingen

We hebben aan zeven hogeronderwijsinstellingen gevraagd hoe de verbetering van de gebruikerservaring een rol speelt bij de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving binnen hun instelling. Uit de ervaringen van Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht destilleren we een aantal geleerde lessen:

  • Zet de gebruiker centraal.
  • Kies voor een multidisciplinaire aanpak.
  • Zorg dat de digitale leeromgeving een eigenaar heeft.
  • Betrek gebruikers bij alle fasen en laat zien wat er met hun feedback gebeurt.
  • Kies voor een agile werkwijze voor continue doorontwikkeling.
  • Maak gebruik van open standaarden.
  • Zet in op een goede datahuishouding.

Praktijkvoorbeelden van instellingen

In de praktijkvoorbeelden  vertellen de geïnterviewde instellingen hoe zij de verbetering van de gebruikerservaring hebben aangepakt - en hoe het uitpakte. Lees meer over deze interviews in de publicatie Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving.