Verbeteren uitwisselen onderwijsaanbod-data

Flexibel onderwijs biedt studenten de ruimte om hun opleiding zelf vorm te geven. Zij moeten daarvoor inzicht hebben in het totale onderwijsaanbod van hun eigen instelling én van andere instellingen. Hoe kun je als instelling je aanbod eenvoudig transparant ontsluiten op basis van data uit de eigen onderwijssystemen?

Studente in bibliotheek met computer online

Standaarden en processen standaardiseren

Iedere onderwijsinstelling presenteert het huidige onderwijsaanbod uiteraard op haar website. Vaak is dat echter tot stand gekomen door handmatig informatie uit verschillende systemen te halen. Samen met de instellingen onderzoeken we in verschillende proofs of concepts hoe we data uit verschillende onderwijssystemen, zoals een studentinformatiesysteem en een roosterapplicatie, kunnen ontsluiten met behulp van technische standaarden en door processen te standaardiseren. Met als doel dat instellingen hun onderwijsaanbod geautomatiseerd en transparant kunnen presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijscatalogus en in apps.