Verbindende infrastructuren: verbetering van vaste en draadvrije netwerkconnectiviteit

De ambitie van het programma Verbindende infrastructuren is ervoor te zorgen dat studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers eenvoudig, betrouwbaar en breedbandig netwerktoegang hebben tot de best mogelijke ict-voorzieningen.

Tientallen mensen in ruimte achter computer

Wat is het doel van het programma?

In onderwijs en onderzoek is goede netwerkconnectiviteit onmisbaar. In dit programma werkt SURF aan de verbetering van vaste en draadvrije netwerkconnectiviteit. We passen daarbij vooruitstrevende technieken toe, waarbij de focus ligt op capaciteit, eenvoudige toegang en flexibiliteit. De nieuwe architectuur van het netwerk moet onder meer zorgen voor betere beveiliging, privacy, schaalbaarheid en integratie.

Wat doen we in dit programma?

In het programma Verbindende infrastructuren werken we in verschillende innovatieprojecten aan de doorontwikkeling van het vaste en het draadvrije netwerk.

Innovatie vast netwerk

Om in te spelen op (toekomstige) vragen van gebruikers, werken we aan een state-of-the-art, open en programmeerbaar netwerk dat hoge betrouwbaarheid en continuïteit biedt. Het toekomstige netwerk is ook flexibeler: we kunnen wijzigingen eenvoudiger en sneller doorvoeren en makkelijker nieuwe functionaliteiten en diensten ontwikkelen. In 2017 werkten we bij de doorontwikkeling van het vaste netwerk onder andere aan de implementatie van de nieuwe optische laag. Via Research on Networks doen we samen met netwerkonderzoekers van instellingen onderzoek naar nieuwe netwerktechnologieën. Daarnaast verkennen we samen met de instellingen de mogelijkheden van netwerkfunctievirtualisatie (NFV).

Innovatie draadvrij netwerk

We werken aan een flexibele en geïntegreerde draadvrije netwerkinfrastructuur, waarmee gebruikers naadloos, vertrouwd en veilig toegang krijgen tot alle mogelijkheden die het vaste netwerk biedt. Hieronder vallen een stabiel en betrouwbaar wifi-netwerk voor instellingen en een schaalbare, toegankelijke oplossing voor wifi in de binnenstad en rondom de campus. In 2017 richtten we ons in dit onderdeel op de mogelijkheden van wifi-calling en location-based services.

Wat heeft je instelling aan dit programma?

Doordat we de infrastructuur van het vaste netwerk vernieuwen, beschikken instellingen in de toekomst over nieuwe netwerkdiensten, en kunnen gebruikers diensten flexibeler en eenvoudiger inzetten voor hun onderwijs en onderzoek.

Op draadvrij-gebied profiteert je instelling straks ook van nieuwe toepassingen, zoals het Internet of things, wifi-calling, en de provideronafhankelijke E-SIM.

Welke projecten zitten in dit programma?

Het open, programmeerbare netwerk

Om te zorgen voor een betrouwbaar netwerk, is het nodig de netwerkinfrastructuur continu te optimaliseren. SURF werkt aan stabiele en betrouwbare netwerkconnectiviteit met grote capaciteit en intelligente technieken. In dit programma realiseren we de volgende activiteiten:

Het draadvrije netwerk

Binnen het project Het draadvrije netwerk werken we aan het overal en altijd beschikbaar zijn van hoogwaardige draadvrije connectiviteit zodat de e-infrastructuur eenvoudig en goed beschikbaar wordt, op de campus, maar ook mobiel. In dit project realiseren we de volgende activiteiten: 

Wat hebben we in dit programma al bereikt?

Een greep:

  • SURF werkt aan de doorontwikkeling van het SURFnet-netwerk in Project SURFnet8. SURF schreef aanbestedingen uit voor de nieuwe optische laag en voor de nieuwe servicelaag van het SURFnet-netwerk. Voor de optische laag koos SURF voor ECI.  Telindus is de leverancier van de SURFnet8-servicelaag. 
  • Het innovatieproject Research data zone is gestart. UvA/HvA en SURF werken samen aan een campusnetwerkinfrastructuur die geoptimaliseerd is voor het verplaatsen van onderzoeksdata. Doel: een blauwdruk voor een research data zone-architectuur, zodat onderzoekers beter kunnen samenwerken aan data-intensief onderzoek.
  • Samen met BTG hebben we in 2016 een geslaagde pilot met de E-SIM (embedded SIM) uitgevoerd: het is gelukt om ‘over-the-air’ een ander profiel op de SIM te plaatsen en te activeren op Android-toestellen.
  • Niet alleen mensen zijn online, ook slimme apparaten. Ze vormen samen het Internet of things. SURF bekijkt met instellingen de mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek.

Meer informatie