Verken de mogelijkheden van online onderwijs

Wil jij de mogelijkheden van online onderwijs verkennen en zelf online onderwijs ontwerpen? We hebben een infographic voor je gemaakt waarmee je door het beantwoorden van drie vragen tot een ontwerp komt. 

Jongen in open bibliotheek achter computer

Hoe ziet open en online onderwijs er uit in de praktijk? We hebben gesproken met tien experts, waarna duidelijk was dat er behoefte is aan twee 2 producten: 1) een Begrippenkader online onderwijs (pdf), dat inmiddels verschenen is, en (2) een ‘menukaart’ met een overzicht van ingrediënten van online onderwijs. We maakten een menukaart, mét een stappenplan, om online onderwijs inzichtelijk te maken. 

In drie stappen naar online onderwijs

Het stappenplan bestaat uit drie hoofdvragen:

  • Waarom wil je inzetten op online onderwijs?
  • Wat wil je precies gaan ontwikkelen?
  • Hoe ga je dat doen?

Per vraag beantwoord je een rijtje subvragen. Je antwoorden op de vragen vormen het raamwerk voor de ontwikkeling van je eigen online onderwijs.

Je eigen recept

Welke ingrediënten heb je vervolgens nodig om aan de slag te gaan? Op de achterkant van het stappenplan vindt je verschillende leermaterialen, tools en diensten. Ga je ze open of blended aanbieden, maak je gebruik van bestaande leermaterialen of ga je zelf iets ontwikkelen? Combineer en maak je eigen recept! 

Begrippenkader online onderwijs

We beschrijven in het begrippenkader online onderwijs (pdf) kernbegrippen, zoals open content, blended learning, weblectures, MOOC en flipping the classroom. We lichten ze toe en geven je bronnen voor meer informatie. Zo maken we het jargon net een beetje minder verwarrend. 

Programma Open en online onderwijs

Sinds 2014 voeren we met middelen van het ministerie van OCW het programma Open en Online Onderwijs uit. Het programma combineert daarmee twee onderwerpen waar we al een aantal jaren in investeren. Enerzijds de mogelijkheden van online en blended learning voor het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid van het onderwijs en het studiesucces. Anderzijds de overtuiging dat ‘openheid’ het onderwijs kan verrijken, door onderwijs(materiaal) vrij toegankelijk, gratis en/of met een open licentie aan te bieden.

Infographic

De infographic is te downloaden op Begrippenkader online onderwijs en A4 formaat.