Verkenning flexibele en persoonlijke leeromgeving

Je bereidt je als hogescholen en universiteit voor op de toekomst van je digitale leeromgeving. SURF ondersteunt je bij je zoektocht. In deze verkenning lees je alles over het inrichten van een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Daarnaast krijg je handige tips voor toepassingen in de praktijk.

Studenten in gesprek aan tafel met laptop

Samenwerking in onderzoek

Wat is er nodig voor het inrichten van een persoonlijke en flexibele leeromgeving? Dit hebben we via gesprekken met vertegenwoordigers van instellingen, met (technische) deskundigen en via literatuuronderzoek onderzocht. Hierbij werd zowel gekeken naar wat er al is, als naar wat in de toekomst ontwikkeld moet worden.

Samenvatting verkenning

De notitie beschrijft de onderdelen van de leeromgeving. Daarnaast lees je wat er nodig is om de verschillende onderdelen met elkaar te integreren. De integratie-infrastructuur en de standaarden worden toegelicht. Het doel is om je als betrokkene bij de ontwikkeling en vernieuwing van de digitale leeromgeving, een overzicht te geven van de mogelijkheden en te verwijzen naar relevante informatiebronnen.

De praktijkvoorbeelden van Hogeschool Inholland, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht laten zien waarom deze onderdelen van belang zijn.

Onderwijs op maat

De notitie is een van de resultaten van het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving dat onderdeel is van het innovatieprogramma Onderwijs op maat.