Verkenning: opschaling van open en online onderwijs

Wetgevingskaders rondom het aanbieden van open en online onderwijs zijn bij instellingen niet altijd even goed bekend. SURF heeft daarom samen met de TU Delft deze verkenning opgesteld. De uitgave behandelt naast de geldende regelgeving ook toepassingsvoorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten voor de toekomst.

studenten op hogeschool utrecht studeren

Vragen over open en online onderwijs

Aanleiding van de uitgave zijn de uiteenlopende vragen die onderwijsinstellingen hebben als zij (een deel van) hun onderwijs open en/of online aan willen bieden. Onder welke voorwaarden mag je onderwijs uitsluitend online aanbieden? Hoe zit het met de verplichte contacturen en de eis om een substantieel deel van het onderwijs op de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling te doorlopen? Kun je ook de tentaminering online laten plaatsvinden? Hoe kun je een open onderwijseenheid van een andere instelling inbedden in je eigen onderwijs? En hoe kun je leermaterialen met open licenties ontwikkelen of hergebruiken in je eigen onderwijs?

5 thema’s

De verkenning is bedoeld als handvat voor universiteiten en hogescholen die zich (willen) richten op de inzet van open en online onderwijs. De verkenning behandelt de volgende thema’s: begeleiding van studenten (hoofdstuk 2), implicaties van tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs (hoofdstuk 3), online toetsen (hoofdstuk 4), erkenning van online onderwijs in formeel onderwijs (hoofdstuk 5), en delen van leermaterialen (hoofdstuk 6). Elk thema heeft een driedelige structuur:

  1. de belangrijkste randvoorwaarden en relevante regelgeving
  2. voorbeelden uit de praktijk van een onderwijsinstelling om te laten zien wat er binnen de huidige kaders mogelijk is
  3. een vergezicht naar de opschaling van open en online onderwijs: in hoeverre moeten randvoorwaarden en wettelijke kaders worden aangepast?