Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Bekijk de 8 'versnellingszones'.

Teamfoto aanvoerders Versnellingsplan

Naar digitale (open) leermaterialen

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van een van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen.

logo versnellingsplan leermaterialen

Onze ambitie is dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en onderwijsprocessen de mogelijkheid hebben een optimale mix van leermaterialen te gebruiken. Gezamenlijk gaan we verkennen wat nodig is om die ambitie te realiseren en werken we aan concrete oplossingen voor docenten en studenten die hiermee aan de slag willen.  

Update uit de zone

De optimale mix

In samenwerking met belangrijke stakeholders werken we aan inzichten in en opstellen van modellen van de mogelijke optimale mixen van leermaterialen. Dit vertalen we in praktisch bruikbare tools. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van de digitale en organisatorische infrastructuur die voor delen en hergebruiken van leermaterialen binnen instellingen, tussen instellingen en met de wereld nodig is.

Gezamenlijke toekomstvisie

Concreet starten we dit jaar met het uitwerken van een gezamenlijke toekomstvisie rond de inzet van digitale leermaterialen voor onderwijsinstellingen. We willen een beeld krijgen van de wijze waarop studenten en docenten leermaterialen kiezen. Dit geeft ons meer inzicht in wat wij de komende jaren te doen hebben. Daarnaast willen we inventariseren welke repository-diensten, zoekmachines en community platforms er zijn en investeren we in een zoekfunctionaliteit die ervoor zorgt dat docenten leermaterialen kunnen vinden in hun eigen instellings-repository.

Aanvoerder Robert Schuwer:

"In de zone 'Naar digitale (open) leermaterialen' wordt gestreefd naar het bereiken van een situatie waarin instellingen een mix van open en gesloten digitale leermaterialen kunnen aanbieden aan hun studenten, optimaal voor de onderwijsambities van een instelling. De instellingen in deze zone gaan gezamenlijk activiteiten uitvoeren op de thema’s didactiek, infrastructuur, creatie en hergebruik, business cases voor instellingen voor open en gesloten leermateriaal en randvoorwaardelijke aspecten zoals beleid."

Team Naar digitale (open) leermaterialen

Maak kennis met het versnellingsteam:

teamfoto versnellingsplan digitale leermiddelen
Erasmus Universiteit Rotterdam Wouter Kleijheeg
Fontys Hogescholen Robert Schuwer (aanvoerder)
Hanzehogeschool Gerlien Klein
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Hans Beldhuis
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Vincent de Boer
TU Delft Nicole Will
Universiteit Leiden Cynthia van der Brugge
Universiteit Maastricht Frederike Vernimmen - de Jong
Vrije Universiteit Arjan Schalken
Wageningen University Marijn Post
SURF Kirsten Veelo (verbinder)

Aanvoerder Robert Schuwer

Erasmus Universiteit Rotterdam Wouter Kleijheeg
Fontys Hogescholen Robert Schuwer (aanvoerder)

Fontys Hogescholen

Bianca Spapens        
Hanzehogeschool Gerlien Klein
Maastricht University Gaby Lutgens
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Hans Beldhuis
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Vincent de Boer
TU Delft Nicole Will
Universiteit Leiden Cynthia van der Brugge
Universiteit Maastricht Frederike Vernimmen - de Jong
Vrije Universiteit Arjan Schalken
Wageningen University Marijn Post
SURF Lieke Rensink (verbinder)

Aanvoerder Robert Schuwer