Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Bekijk de 8 'versnellingszones'.

Teamfoto aanvoerders Versnellingsplan

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van een van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen.

logo versnellingsplan studiedata

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ werkt aan de randvoorwaarden om studiedata te kunnen analyseren. We kijken naar de stappen die nodig zijn om analyses veilig, betrouwbaar en herhaalbaar uit te voeren, naar organisatorische randvoorwaarden – zoals strategie, privacy en HR – en naar mogelijkheden voor analyses op nationaal niveau.

Update uit de zone

Activiteiten

De komende jaren zullen we op een aantal sporen gaan werken: een data science project in de eigen instelling van elke deelnemer, verbetering van randvoorwaarden op landelijk niveau (zoals geschikte functieprofielen voor data science, privacy, en wetenschappelijk onderzoek) en samenwerking met overige initiatieven voor analyse van studiedata in Nederland.

Vooruitblik

Tot de zomer werkt elke instelling het eigen data science project uit én de organisatorische randvoorwaarden om een dergelijk project te kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen we (in samenwerking met NRO en de VSNU) de wensen en mogelijkheden voor een Nationaal Cohort Onderzoek in het hoger onderwijs in kaart brengen; een kick-off hiervan is gepland op 15 april. Tot slot zullen we bestaande documenten over analytics, privacy en ethiek van SURF en onderwijsinstellingen verzamelen en vergelijken. Het doel is materiaal te ontwikkelen dat onderwijsinstellingen direct kunnen gebruiken om dit aspect van een studiedata-project te organiseren.

Verslag studiereis: Learning Analytics – een breed speelveld op instellingsniveau

Tijdens de studiereis Studiedata naar de Engeland en Schotland hebben we verschillende kanten van het gebruik van studiedata gezien. De universiteiten die we bezochten maakten verschillende keuzen, en die leverden weer nieuwe inzichten op. Theo Bakker (aanvoerder zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata) en Mirjam Woutersen (Avans) doen verslag >

Aanvoerder Theo Bakker:

"Binnen de zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ zal het versnellingsteam zich richten op de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken. Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau? Aspecten die we zullen meenemen zijn soorten onderwijsdata, datakwaliteit, betrouwbaarheid van analyses, privacy en ethiek, beveiliging, personele randvoorwaarden, organisatorisch draagvlak, toepasbare inzichten en doelgroepen, en (landelijk) wetenschappelijk onderzoek."

Team Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Maak kennis met het versnellingsteam:

teamfoto versnellingsplan studiedata
Open Universiteit Roland Ettema
Breda University of Applied Sciences Tom Konings

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wilco te Winkel        
Hanzehogeschool Bert Jan Klaren
Hogeschool Leiden Bram Enning 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Jan van Riesen
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Jan Tjeerd Groenewoud
SURF Jocelyn Manderveld (verbinder)
Tilburg University Aswin van Oijen
Vrije Universiteit Theo Bakker

Aanvoerder Theo Bakker